REZERWAT "LAS PIWNICKI" gm. Łysomice, pow. Toruń

kategoria:

obiekty przyrodnicze - rezerwaty przyrody

opis:

W rezerwacie "Las Piwnicki" ochronie podlega całe wielogatunkowe zbiorowisko leśne o cechach naturalnych. Są to: łęg olchowy oraz grąd, zróżnicowany na dwa podzespoły - grąd niski i grąd typowy.
    Łęg olchowy zajmuje obniżenia, w których jeszcze kilkanaście lat temu przez znaczną część roku stagnowała woda. Obniżenie się poziomu wód gruntowych i przesuszenie terenu wyeliminowało większość roślin charakterystycznych dla olsu. Ich miejsce zajęły gatunki runa właściwe zbiorowiskom łęgowym (np. ziarnopłon i śledziennica). Drzewostany są tu z reguły dwupiętrowe, przy czym w pierwszym piętrze dominuje olsza szara, natomiast w drugim grab. Lokalnie towarzyszy im pojedynczo dąb i sosna. Warstwa krzewów nie osiąga silnego zwarcia, a oprócz podrostu olszy i grabu w jej skład wchodzi leszczyna, kruszyna, bez czarny i czeremcha.
   Grąd niski jest zbiorowiskiem najbogatszym florystycznie. Drzewostan jest zwykle dwupiętrowy. Wyższe piętro tworzą dąb, sosna i grab z udziałem olszy szarej, brzozy brodawkowatej i niekiedy osiki. Podobnie przedstawia się drugie piętro z tym, że brak tu sosny i olchy, natomiast dochodzi klon zwyczajny. Warstwę krzewów tworzą podrosty wszystkich wymienionych gatunków drzew (poza sosną), a także leszczyna, kruszyna, bzy, szakłak, trzmielina europejska, jarzębina, czeremcha i jesion.
   Grąd typowy jest dominującym zbiorowiskiem rezerwatu, zajmując około 80% powierzchni. Drzewostany tworzą dąb szypułkowy i sosna, niekiedy dąb bezszypułkowy, grab, brzoza brodawkowata i osika. W dolnym piętrze dominuje grab w towarzystwie obu gatunków dębu, a sporadycznie również sosna i jesion. Warstwa krzewów jest dobrze rozwinięta. Oprócz podrostu wymienionych gatunków drzew w jej skład wchodzą: kruszyna, leszczyna, jarzębina, bez czarny, a lokalnie również śnieguliczka i tawlina. N a skutek ocienienia runo rzadko osiąga wysoki stopień pokrycia. Do stałych komponentów runa należą: gajowiec żółty, gwiazdnica wielkokwiatowa i marzanka wonna.
  Rezerwat "Las Piwnicki" należy do najlepiej przebadanych w Polsce pod względem fitosocjologicznym, fenologicznym i glebowym. Jest to zasługą naukowców Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

źródło:

www.torun.torun.lasy.gov.pl

jak trafić:

Rezerwat znajduje się na terenie gminy Łysomice, przy drodze Toruń - Różankowo. Jego południową granicę wyznacza Struga Łysomicka, zachodnią - szosa w okolicy Strugaja. Dojazd PKS lub busem na trasie Toruń - Unisław. Trzeba wysiąść na przystanku Strugaj. Przez rezerwat prowadzi zielony szlak turystyczny Toruń - Zamek Bierzgłowski - Toruń.
 

zdjęcie:


fot. D. Adamczyk