REZERWAT "LINJE"
gm. Dąbrowa Chełmińska pow. Bydgoszcz

kategoria:

obiekty przyrodnicze - rezerwaty przyrody

opis:

   Rezerwat przyrody Linje o powierzchni prawie 13 ha (z czego 5,8 ha zajmuje rezerwat ścisły) utworzono w 1956 roku w celu ochrony śródleśnego torfowiska z charakterystyczną roślinnością oraz jedynym w niżowej części Polski stanowiskiem brzozy karłowatej. Z innych gatunków chronionych i rzadkich, licznie występuje rosiczka okrągłolistna, brzoza omszona, norówka bagienna, żurawina błotna, oczeret jeziorny i inne. Torfowisko zajmuje bezodpływowe zagłębienie wytopiskowe utworzone na płacie piasków sandrowych, które rozcinają zachodni kraniec wysoczyzny morenowej Pojezierza Dobrzyńsko-Chełmińskiego. Pozostała część rezerwatu obejmująca powierzchnię leśną otaczającą torfowisko jest objęta ochroną częściową.
  Główny obiekt ochrony w rezerwacie - brzoza karłowata, jest reliktem epoki lodowcowej. Największe jej skupisko występuje w środkowej części torfowiska. Tworzy ona tu zwarte zarośla w zmieszaniu z bagnem zwyczajnym i borówką bagienną o powierzchni około 0,60 ha. Na ich obrzeżach występują też mniejsze skupienia (drobne kępy i grupy) brzozy karłowatej. Osiąga ona wysokość 0,40 - 0,80 m, rzadziej do 1 m wysokości. Po raz pierwszy brzoza karłowata została odkryta w 1837 roku przez J. Nowickiego - nauczyciela z Torunia. Określił on swoje odkrycie bardzo ogólnikowo jako leżące niedaleko miejscowości Gzin, pomiędzy Chełmnem a Toruniem. To spowodowało, że przez długi czas nie można było zlokalizować tego miejsca. Dopiero po 60 latach brzoza karłowata została ponownie odnaleziona. Tym razem znalazł ją miejscowy leśniczy, który powiadomił o odkryciu profesora Conventza. Dzięki jego staraniom utworzono tu rezerwat przyrody. Brzoza karłowata rośnie tu w tysiącach egzemplarzy, w wielu miejscach tworząc zwarte zarośla. Wysokość rzadko przekracza jeden metr. Jest roślinką krzewiastą, ścielącą się po torfowisku.

źródło: www.dabrowachelminska.pl
torun.torun.lasy.gov.pl
jak trafić:

Rezerwat przyrody "Linje" jest oddalony o 2 km na północny wschód od stacji kolejowej Dąbrowa Chełmińska, rozciąga się pomiędzy żółtym szlakiem "Rezerwatów Chełmińskich" a torami kolejowymi. Dojazd autobusami PKS z Bydgoszczy i Chełmna oraz szynobusami na linii kolejowej Bydgoszcz - Dąbrowa Chełmińska - Chełmża.  zobacz na mapie
 

zdjęcie:

fot. A. Sikorska