REZERWAT "MIELIWO" gm. Zbiczno, pow. Brodnica

kategoria:

obiekty przyrodnicze - rezerwaty przyrody

opis:

Rezerwat leśny "Mieliwo" utworzony w 1958 roku na powierzchni 5,37 ha, w 1983 roku powiększony do powierzchni 11,73 ha. Rezerwat utworzono dla ochrony fragmentu grądów świeżych i wilgotnych z udziałem buka na wschodniej granicy jego zasięgu. W składzie drzewostanów dominuje buk z dużym udziałem grabu, dębu szypułkowego i bezszypułkowego oraz sosny pospolitej. Rosną tu około 200-letnie okazy buków, dębów i sosen. Na szczególną uwagę zasługują bardzo nieliczne już stare okazy sosny ze śladami żywicowania staroamerykańskim sposobem kieszeniowym, stosowanym w Europie do połowy XIX w. Jednostkowo spotyka się tu brzozę brodawkowatą, klon zwyczajny, topolę osikę i wiąz górski. W podszyciu występują podrosty gatunków drzewiastych oraz liczne gatunki krzewów, między innymi wawrzynek wilczełyko. Wiosną kwitną tu przylaszczki i zawilce, następnie gajowiec żółty, marzanka wonna i gwiazdnica wielkokwiatowa. Do ciekawszych gatunków należy tu lilia złotogłów, przytulia Schultesa, łuskiewnik różowy, pszeniec gajowy, kopytnik, czworolist pospolity i czyściec leśny. W drzewostanie występują drzewa o wymiarach pomnikowych. między innymi ponad 200-letnie sosny.

źródło:

http://www.zbiczno.brodnica.net/bpk.htm

jak trafić:

Rezerwat leśny "Mieliwo" znajduje się na północno-zachodnim brzegu Jeziora Mieliwo. Można do niego dojść żółtym oraz niebieskim szlakiem turystycznym.
 

zdjęcie:


fot. ze strony: http://www.piotrcelinski.info