REZERWAT "OLSZYNY RAKUTOWSKIE" gm. Kowal, pow. Włocławek

kategoria:

obiekty przyrodnicze - rezerwaty przyrody

opis:

Rezerwat leśny "Olszyny Rakutowskie" został utworzony w 1978 roku na terenie leśnictwa Kurowo, w nadleśnictwie i gminie Kowal, w pobliżu Jeziora Rakutowskiego. Jego powierzchnia wynosi 174,62 ha. Celem ochrony jest zachowanie olsów i łęgów jesionowo-olszowych i wiązowo-jesionowych z udziałem jesionu i jaworu w drzewostanie, a także miejsc gniazdowania bociana czarnego. W runie lasów łęgowych występuje łanowo szczyr trwały oraz rzadki gatunek trawy - wiechlina odległokłosa. W granicach rezerwatu znajdują się dwie ścieżki: jedna przyrodniczo-dydaktyczna "Niecka Kłócieńska", a druga ornitologiczna po Niecce Kłócieńskiej. Atrakcją jest wybudowana nad Jeziorem Rakutowskim platforma, która pozwala na obserwowanie ptaków w ich naturalnym środowisku.

źródło:

Bagdziński St., Środowisko przyrodnicze w woj. włocławskim, Włocławek, 1997

jak trafić:

Rezerwat położony na terenie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Rezerwat leśny "Olszyny Rakutowskie" znajduje się na pograniczu gmin Kowal i Baruchowo, na południe od Jeziora Rakutowskiego.
 

zdjęcie:


fot. ze strony www.baruchowo.pl