REZERWAT "OSINY"  gm. Nowe, pow. Świecie

kategoria:

obiekty przyrodnicze - rezerwaty przyrody

opis: Rezerwat "Osiny" o powierzchni ok. 21 ha znajduje się na terenie Nadleśnictwa Warlubie. Przy południowym brzegu jeziora w 1962 roku utworzono  rezerwat roślinności torfowiskowej "Osiny". Rezerwat ten jest tym ciekawszy pod względem florystycznym, że występują w nim obok siebie zespoły roślinne torfowisk niskich i przejściowych. Znajdują się tutaj rzadkie gatunki roślin, wśród których możemy wymienić następujące: bagnica torfowa, przygiełka biała, modrzewnica zwyczajna, rosiczka okrągłolistna, borówka bagienna, żurawina zwyczajna oraz rzadkie gatunki roślin z rodziny storczykowatych. Zobaczyć też można, lubiące dużą wilgotność, motyle zwane dostojkami.
źródło: http://borytucholskie.pl
jak trafić: Rezerwat "Osiny" znajduje się przy południowym brzegu jeziora Łąkosz (zobacz na mapie).
 
zdjęcie:

 
fot. P. Hartwich