REZERWAT "REJNA"  gm. Dąbrowa Biskupia, pow. Inowrocław

kategoria:

obiekty przyrodnicze - rezerwaty przyrody

opis: Rezerwat "Rejna" zaliczany jest do rezerwatów leśno – stepowych. Utworzony został w 1962 roku, obejmuje obszar o pow. 5,8 ha boru sosnowego, na terenie którego występuje wiśnia karłowata, zwana popularnie wisienką stepową. Trzy bogate skupienia tego rzadkiego w innych regionach krzewu można odnaleźć na północnym brzegu lasu. Na wzniesieniu pod osłoną starych sosen można spotkać starsze, pokryte porostami okazy sięgające do 1,5 metra, natomiast w sosnowych zagajnikach występują młode przyziemne rośliny.
  Krzew ten posiada u nasady klinowate, a na brzegu lekko karbowane listki, jednak najłatwiej rozpoznać go po czerwonych, kwaskowych owocach. Występuje od południowo - zachodniej Syberii do Nadrenii. Wiśnia kartowała rozprzestrzeniła się na obszarze Polski z południowego wschodu, osiągając u nas północno - zachodni kres swego zasięgu. U nas, ze względu na brak stepów, porasta siedliska zastępcze, tj. dobrze nasłonecznione i cieple wzgórza oraz skałki lessowe bądź wapienne, brzegi parowów, skraj lasów, kserotermiczne łąki. Jej rozproszone stanowiska spotykamy na Wyżynie Małopolskiej, Lubelskiej, na Podkarpaciu, w Wielkopolsce, na Kujawach, Pomorzu i Pomorzu Zachodnim.  Badania wykazały, że największym zagrożeniem dla wiśni karłowatej jest wiśnia pospolita, z którą tworzy płodne mieszańce, co może doprowadzić do wyginięcia typowego gatunku, jak stwierdzono już w Polsce na wielu jej stanowiskach. Ze względu na rzadkość i charakter reliktowy objęto ją ochroną gatunkową.
   W rezerwacie "Rejna" w podszyciu obok sosny i samej wiśni karłowatej występuje jarzębina, leszczyna, szakłak pospolity, róża polna, trzmielina brodawkowata, kalina, porost brzozy i gradu. W runie dominuje trzcinnik leśny, borówki, w mniejszym stopniu występują również gatunki kserotermiczne, jak bociszek czerwony czy pajęcznica gałęziasta.
źródło: www.dabrowabiskupia.pl
www.wiki.lasypolskie.pl
jak trafić: Rezerwat znajduje się w powiecie inowrocławskim, w gminie Dąbrowa Biskupia, na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Balczewskich.  Położony jest na południowy-wschód od wsi Rejna, można dojść do niego leśnymi duktami z Rejny, Pierania lub Dąbrowy Biskupiej. Do rezerwatu prowadzi również trasa rowerowa ścieżki przyrodniczo-leśnej "Balczewo - Rejna", oznakowana na drzewach czerwonym prostokątem (zobacz na mapie).
 
zdjęcie:


fot.  ze strony http://www.dabrowabiskupia.pl