REZERWAT "RETNO" gm. Zbiczno, pow. Brodnica

kategoria:

obiekty przyrodnicze - rezerwaty przyrody

opis:

Rezerwat leśny "Retno" został utworzony dla ochrony kompleksu lasów liściastych znajdujących się po południowo-zachodniej stronie jeziora Retno. Interesująca jest rzeźba terenu oraz szata roślinna rezerwatu. Obiekt znajduje się na stromych i wysokich zboczach rynny jeziornej, deniwelacje dochodzi tu do 40 m. Drzewostany są z reguły dwupiętrowe o składzie: dąb bezszypułkowy, grab zwyczajny, lipa drobnolistna, sosna pospolita, wiąz górski, świerk zwyczajny, modrzew europejski, w obniżeniach terenu - olsza czarna. Podszyt jest przeważnie gęsty i urozmaicony gatunkowo, a runo bardzo bogate, w sezonie wegetacyjnym kwitnące w kilku aspektach. Na uwagę zasługuje rzadki lokalnie składnik runa lasów grądowych – zdrojówka rutewkowata, rosnąca w miejscach wilgotnych, kwitnąca biało w okresie wczesnej wiosny.

źródło:

http://brodnica-online.pl

jak trafić:

Rezerwat leśny "Retno" znajduje się po południowo-zachodniej stronie jeziora Retno. Prowadzi do niego rowerowa przyrodnicza ścieżka dydaktyczna: rozpoczyna się przy siedzibie Brodnickiego Parku Krajobrazowego w Grzmięcy, wiedzie przez mostek na Skarlance, leśniczówkę Tęgowiec, skąd docieramy do rezerwatu leśnego nad jeziorem Retno.
 

zdjęcie:


fot. ze strony: http://www.tinca.pl