REZERWAT "WRONIE"  gm. i pow. Wąbrzeźno

kategoria:

obiekty przyrodnicze - rezerwaty przyrody

opis:

Rezerwat przyrody "Wronie" znajduje się na terenie gminy Wąbrzeźno. Utworzony został Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 11 października 1978 roku.
  Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu buczyny pomorskiej, przy północno-wschodniej granicy zasięgu buka. Głównym przedmiotem ochrony w rezerwacie jest zespół roślinny żyznej buczyny niżowej, gdzie las tworzy buk z domieszką dębu szypułkowego. Drzewostan jest z zasady jednowarstwowy, ze słabo rozwiniętą warstwą podszytową. W przerzedzeniach występują zwarte kępy samosiewu jaworu, zajmujące obecnie około 15% powierzchni zespołu. Z gatunków charakterystycznych stwierdzono występowanie perłówki jednokwiatowej, rzadkiej w tym regionie kraju. Aspekt wiosenny runa tworzą przede wszystkim zawilec gajowy i zawilec żółty. W runie letnim dominuje marzanka wonna, prosownica rozpierzchła, wiechlina gajowa i konwalijka dwulistna.
  Interesującym zagadnieniem jest pochodzenie drzewostanów bukowych rezerwatu. Na etapie wstępnego rozpoznania fitosocjologicznego i przygotowania dokumentacji stwierdzono, że są to buczyny pochodzenia naturalnego. Jednak wyrównany wiek tych drzewostanów oraz obecność w nich domieszki dębu czerwonego wzbudził wątpliwości niektórych naukowców. Sprawę przesądza chyba zachowany operat urządzania lasów majątku Wronie z okresu międzywojennego, w którego opisach taksacyjnych są stwierdzenia o sztucznym pochodzeniu, z sadzenia tych drzewostanów.
   Obszar lasu stanowiącego obecnie rezerwat przyrody "Wronie" był do końca II wojny światowej własnością majątku Wronie. Po zakończeniu wojny kompleks leśny został przejęty przez nadleśnictwo Konstancjewo.

źródło: http://golub-dobrzyn.torun.lasy.gov.pl
http://www.darzbor-torun.pl
http://www.turystykawpraktyce.eu
jak trafić: Rezerwat przyrody "Wronie" znajduje się w kierunku północno-zachodnim od Wąbrzeźna. Chcąc dojechać do niego, należy wyjechać z Wąbrzeźna drogą krajową nr 534 w kierunku Radzynia Chełmińskiego i w miejscowości Plebanka skręcić (zgodnie z drogowskazem) w kierunku zachodnim na wieś Wronie. Dojedziemy do niej po 4 km jazdy i tam skręcamy w drogę prowadzącą nas do miejscowości o nazwie Katarzynki. Mijamy firmę meblarską i widzimy po lewej stronie ścianę lasu. Po dojechaniu do niego skręcamy jeszcze raz w lewo i jesteśmy po chwili przy tablicy informacyjnej rezerwatu przyrody "Wronie", skąd możemy rozpocząć zwiedzanie.
 
zdjęcie:


fot. P. Hartwich