PARK W KOBYLNIKACH  gm. Kruszwica, pow. Inowrocław

kategoria:

obiekty przyrodnicze - zabytkowe parki dworskie

opis: W 1900 r. Hugo Fryderyk Wilhelm wzniósł pałac i założył rozległy park krajobrazowy z malowniczo zakomponowanymi gajami wśród łąk i stawów. Od szosy do bramy wjazdowej pałacu w Kobylnikach prowadzi aleja lipowa, znajdująca sie na osi rezydencji. Długą oś widokową podkreśla rozległa polana trawnikowa wraz z wysoką zielenią oraz kolisty podjazd. Ponad piętnastohektarowy park w Kobylnikach założony został w połowie XIX wieku i ujęty w "Spisie parków i ogrodów zabytkowych w Polsce (nr rejestru  93/A) wyróżnia się bogactwem roślin.
   Zróżnicowany starodrzew wzbogacają gatunki egzotyczne, takie jak cypryśniki błotne, wywodzące się z Ameryki Północnej, a których pięć okazów o obwodach od 217 cm do 310 cm uznano za pomniki przyrody. Amerykański rodowód posiadają też jedlice Douglasa, zwane daglezjami, długowieczne choiny kanadyjskie oraz iglicznie trójcierniowe, jodły kalifornijskie i żywotniki zachodnie. Azjatyckim pochodzeniem legitymuje sie klon tatarski oraz miododajny perełkowiec japoński zwany szupinem. Spośród rosnących tu ponad 500 drzew, najliczniej reprezentowane są lipy drobnolistne, klony pospolite, wiązy polne i świerki pospolite, które wyznaczają układ dróg oraz rozległe polany. Rosną one w skupiskach i tworzą ciekawe kompozycje jedno lub wielogatunkowe.
   Bogaty w gatunki jest również podszyt parkowy, który nie zagęszcza zielonych powierzchni lecz tworzy planowane ciągi lub skupiny. Wśród krzewów zwracają na siebie uwagę głównie delikatne tamaryszki, liliowe bzy z bujnymi, pachnącymi kiściami kwiatów, trzmieliny pospolite o zaskakujących jesiennych barwach owoców, śnieguliczki białojagodowe wytwarzające efektowne, poszukiwane przez ptaki owoce, tawuły o dekoracyjnych kwiatach, leszczyny pospolite wytwarzające ozdobne owoce oraz głogi ze szkarłatnymi owocami i zielone jałowce. Stary, zróżnicowany drzewostan parku uzupełniają nowe nasadzenia, które nie naruszają pierwotnej kompozycji.
   Dużą rolę w kompozycji parku w Kobylnikach odgrywa układ wodny, tworzony przez dwa stawy połączone ze rowem, a przede wszystkim skupiające się tu grupy wysokiej zieleni. Do chwili obecnej zachował się dawny, czytelny układ wewnątrzparkowych dróg. Nawet granice parku pokrywają się z tymi z 1890 roku.
źródło: Kaja R., Przewodnik po zespołach pałacowych i dworskich, Bydgoszcz, 2002
jak trafić: Zespół pałacowo-parkowy w Kobylnikach znajduje się w odległości 2 km na północ od Kruszwicy, przy
drodze łączącej Inowrocław z Kruszwicą. Dojazd autobusami PKS z Kruszwicy i Inowrocławia.
 
zdjęcie:


fot. ze strony http://www.kom-rol.pl