PARK W KOTOMIERZU gm. Dobrcz, pow. Bydgoszcz

kategoria:

obiekty przyrodnicze - zabytkowe parki dworskie

opis: Park w Kotomierzu powstał jako otoczenie klasycystycznego dworu pruskiego szlachcica Alberta von Klahra w II połowie XIX wieku. Jego powierzchnia wynosi 4 ha. Zachował się dawny układ kompozycyjny, który stanowią grupy drzew z gatunków rodzimych. Najwartościowsze wiekowo drzewa skupione są w części środkowej parku, skąd prowadzą liczne ślady dawnych alejek i ścieżek. Drzewostan parku tworzą: klony pospolite, jawory, dęby szypułkowe, modrzewie europejskie, robinie akacjowe, jesiony wyniosłe. Od bramy do pałacu prowadzi aleja wysadzana kasztanowcami - jej długość wynosi 94 m. Atrakcją parku jest staw śródparkowy oraz wzgórze widokowe, usytuowane w jego centralnej  części.
   Cały park otoczony jest murem z cegły palonej w formie nieotynkowanej. Ogrodzenie te powstało przed 1890 rokiem. Od strony zachodniej, bezpośrednio do muru otaczającego park krajobrazowy, przylega podwórze gospodarcze o kształcie prostokątnym, zabudowane ze wszystkich stron budynkami gospodarczymi i inwentarskimi. Dwór położony jest w głębi parku, w odległości kilkaset metrów od szosy. Park w Kotomierzu ze względu na duże wartości przyrodniczo-krajobrazowe został umieszczony w "Spisie parków i ogrodów zabytkowych w Polsce".
źródło: Kaja R., Przewodnik po zespołach pałacowych i dworskich, Bydgoszcz, 2002
www.dobrcz.pl
jak trafić: Zespół dworsko-parkowy w Kotomierzu usytuowany jest w odległości około 1 km od centrum wsi i dworca kolejowego. Park dworski ciągnie się szerokim pasem równoległym do szosy, prowadzącej do Koronowa. Dojazd do Kotomierza pociągami z Bydgoszczy, Laskowic Pomorskich i Grudziądza lub autobusami PKS z Bydgoszczy.
 
zdjęcie:


fot. P. Hartwich