PARK W LUBIENIU KUJAWSKIM  pow. Włocławek

kategoria:

obiekty przyrodnicze - zabytkowe parki dworskie

opis:

Zespół dworsko-parkowy w Lubieniu Kujawskim tworzą dwór szachulcowo-murowany z XVIII/XIX wieku, park dworski z połowy XIX w., rządcówka drewniana z około 1850 roku i fragmenty ogrodzenia murowanego z początku XIX w.
   Po stronie wschodniej majątku znajdowała się część folwarczna, natomiast od strony zachodniej sad i warzywniak, oddzielony od parku aleją grabową. Na terenie parku dominuje drzewostan liściasty. Zachowała się szczątkowa aleja grabowa oraz altana lipowa.
   Nie ma danych dotyczących pierwszych właścicieli. W 1789 roku właścicielami miasta byli Norbert i Tomasz Brzescy. Lubień był jedynie częścią ich wielkiego majątku. Po Tomaszu Brzeskim odziedziczyła go Maria Dobkowa, która w 1804 roku sprzedała miasteczko Lubień Kujawski i wsie: Stępka, Gagi, Gole, Stróże swemu siostrzeńcowi Walentemu Waliszewskiemu. Posiadłości te pozostały w tej rodzinie do 1911 roku. W wyniku licznych niespłaconych wierzytelności rodziny Waliszewskich, ich dobra wystawiono na licytację. Dwór w Lubieniu wraz z podległymi mu majętnościami zakupił Seweryn Jung, syn niemieckiego przemysłowca, które następnie sprzedał Zofii z Kalinowskich i Edwardowi Wernerom. Do 1939 roku majątek pozostał w rękach tej, także niemieckiej, rodziny. Od 1945 roku w dworze znajdował się Dom Dziecka, prowadzony pierwotnie przez siostry zgromadzenia S.S. Rodziny Maryi, później placówka została upaństwowiona.

źródło:

http://www.kujawy.media.pl

jak trafić:

Zespół dworsko-parkowy w Lubieniu Kujawskim znajduje się przy ul 1 Maja 44. We dworze mieści się Dom Dziecka. Miejscowość leży w południowo-wschodniej części Kujaw, na Pojezierzu Kujawskim, nad Jeziorem Lubieńskim.

zdjęcie:


fot.  ze strony http://www.panoramio.com