PARK W SŁOSZEWACH  gm. Bobrowo, pow. Brodnica

kategoria:

obiekty przyrodnicze - zabytkowe parki dworskie

opis:

W otoczeniu dworu park krajobrazowy o pow. 6 ha z XVIII wieku z 200-letnimi dębami. W parku, który liczy 24 gatunki drzew, znajdują się  ciekawe okazy m.in. sosna wejmutka, topola kanadyjska, żywotnik. Ochronie prawnej podlegają pomniki przyrody: skupisko trzech drzew: dąb, buk, kasztanowiec oraz siedmiu drzew: dęby i jesiony.

źródło: http://www.pttk.torun.pl
http://www.bobrowo.samorzad.org.pl
jak trafić: Park jest częścią założenia dworsko-parkowego w Słoszewach. Dojazd do Słoszew z drogi krajowej nr 15 na odcinku Kowalewo Pomorskie - Brodnica
 
zdjęcie:


fot. P. Hartwich