PARK W STABLEWICACH  gm. Unisław, pow. Chełmno

kategoria:

obiekty przyrodnicze - zabytkowe parki dworskie

opis:

Park dworski w Stablewicach został założony w okresie międzywojennym, na obszarze 1,64 ha, na terenie zajmowanym pierwotnie przez ogrody użytkowe.
   Wnętrze parku tworzy trawiasta polana, pozbawiona drzew. Jej północno-wschodnią granicę wyznacza pas starych dębów szypułkowych, a południowo-wschodnią pasmo zwartego drzewostanu – głównie topól czarnych, a przy granicy z sadem i warzywnikiem (południowo-zachodnia część) poprowadzono alejkę wysadzaną kasztanowcami. Południową część parku przecina rów, brzegi jego wschodniego odcinka porastają robinie akacjowe i wierzby płaczące. W tej części parku znajduje się też gaik brzozowy i grupa świerków.
   Na układ komunikacyjny parku składa się ścieżka prostopadła do dworu i prowadząca przez groblę do południowo-wschodniej granicy parku, łącząca się ze ścieżką biegnącą równolegle do ogrodowej elewacji dworu.

źródło:

materiały Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu

jak trafić:

Stablewice leżą przy drodze Unisław - Żygląd. Dojazd autobusem PKS z Bydgoszczy lub Chełmna. Park otacza zabytkowy dworek z XIX w., w którym mieściły się biura PGR. Obecnie  dworek wraz z majątkiem jest dzierżawiony przez Gospodarstwo Rolne "STABROL". Teren parku jest ogrodzony, ale dostępny (2008 r.).

zdjęcie:


fot.  A. Sikorska