PARK W SZAFARNI  gm. Radomin, pow. Golub-Dobrzyń

kategoria:

obiekty przyrodnicze - zabytkowe parki dworskie

opis: W Szafarni, na zrębach dworu Dziewanowskich, w którym spędzał wakacje młody Chopin, zbudowano  w końcu XIX w. pałac. Szafarska posiadłość położona była na obfitującym w sosny i dęby obszarze Puszczy Sokołowskiej. Las ten przekształcał się w okolicy części mieszkalnej w park, w którym był ogród, sady oraz dwa niewielkie stawy.
   Park wokół dworku jest jednym z cenniejszych obiektów tego typu w województwie ze względu na kompozycję, zachowany drzewostan i zróżnicowany układ wodny. Park powstał przed 1839 r. być może po 1792 r. Po 1864 r. (lub 1871) został przekomponowany po powstaniu nowego dworu (m.in. został wykopany nowy staw) Jego powierzchnia wynosi ok. 6 ha, w tym wód 0,3 ha. Najstarszymi drzewami w parku są dęby szypułkowe, lipy drobnolistne, klony pospolite i jesiony wyniosłe. Dziewięć okazów drzew w 1988 r. osiągnęło wymiary wymagane dla pomników przyrody: 3 lipy drobnolistne (o przekrojach 115, 105 i 105 cm) oraz 5 dębów szypułkowych (o obwodzie w pierśnicy od 105 do 150 cm). Są między nimi  "Lipa Chopina" i "Dęby Dziewanowskich". Staw w parku ma kształt fortepianu.
źródło: http://mojeokolice.bloog.pl
jak trafić: Park otacza pałac, w którym obecnie mieści się w Ośrodek Kultury im. Fryderyka Chopina. Dojazd do Szafarni drogą nr 534 z Golubia-Dobrzynia lub Rypina.
 
zdjęcie:


fot. ze strony http://visitkujawsko-pomorskie.pl


fot. P. Hartwich