PARK WE WRONIU  gm. i pow. Wąbrzeźno

kategoria:

obiekty przyrodnicze - zabytkowe parki dworskie

opis: Park krajobrazowy we Wroniu ma powierzchnię 2,3 ha. Otacza pałacyk myśliwski wzniesiony pod koniec lat 90. XIX wieku dla hrabiostwa Marthy i Albrechta von Alvenslebenów. Czas powstania parku datowano na podstawie wieku drzewostanu na połowę XIX wieku. Na terenie parku wyróżniono 17 gatunków drzew, w tym 4 gatunki iglaste oraz 8 odmian krzewów. Dominują zdecydowanie 2 gatunki: klon pospolity i lipa drobnolistna. Oprócz nich można spotkać liczne dęby, jesiony, białe kasztanowce, jak również robinie akacjowe, żywotniki zachodnie, świerki, graby i modrzewie. Część wschodnią parku zajmuje wydłużony staw. Pałacyk myśliwski we Wroniu wraz parkiem oraz infrastrukturą zabudowy folwarcznej, to jedno z najciekawszych założeń o charakterze rekreacyjnym w województwie kujawsko- pomorskim. Z tego względu już w 1980 roku całość wpisano do rejestru zabytków dawnego województwa toruńskiego.
źródło: Stenzel A., Pałace i dwory okolic Grudziądza, Grudziądz, 2008
jak trafić: Wronie położone jest 6 km na północny zachód od Wąbrzeźna (zobacz na mapie).
 
zdjęcie:


fot. ze strony http://provat.internetdsl.pl