GŁAZ NARZUTOWY NA TERENIE WSI ALTANA  gm. Dobre, pow. Radziejów

kategoria:

obiekty przyrodnicze - pomniki przyrody

opis: Głaz jest w niewielkiej tylko części widoczny, reszta przysypana jest płytko ziemią. Przypuszczalnie nie jest on gigantycznych rozmiarów. Przed wojną na głazie umieszczona była drewniana figurka świętego Jana trzymającego w ręku gałązkę oliwną. W całej tej konstrukcji były również elementy muru ceglanego, jego resztki widoczne na zdjęciach. W czasie okupacji Niemcy zniszczyli figurkę, głaz obalili, a przy tym zbezcześcili znajdujące się tam groby powstańców.
   Po wojnie, po drugiej stronie szosy, postawiono pomnik powstańców z inskrypcją z wiersza Juliusza Słowackiego.
źródło: Informacji udzieliła koledze Bogumiłowi R. Korzeniewskiemu 91-letnia pani Czesława Dziedzic z Borowa, mieszkająca w pobliskim gospodarstwie, która z racji wieku zna całą historię związaną z głazem.
jak trafić: Pomnik i głaz usytuowane są tuż przy szosie prowadzącej do Krzywosądzy, w bliskiej odległości naprzeciw siebie. Administracyjnie głaz należy do wsi Altana, a pomnik po drugiej stronie szosy do wsi Borowo.
zdjęcie:


fot. Bogumił R. Korzeniewski