ALEJA DRZEW PRZY DRODZE SIENNO - KOTOMIERZ
gm. Dobrcz, pow. Bydgoszcz

kategoria:

obiekty przyrodnicze - pomniki przyrody

opis: Ochronie prawnej jako pomnik przyrody podlega aleja przydrożna przy drodze  Sienno - Kotomierz, obecnie posiadająca 273 drzewa, w tym 265 dębów szypułkowych (125-370 cm), a ponadto 2 graby zwyczajne (173, 245 cm), 1 klon jesionolistny (171 cm), 5 klonów zwyczajnych (132-271 cm).
źródło: http://pl.wikipedia.org, dostęp: 05-01-2013
jak trafić: Aleja znajduje się wzdłuż drogi Sienno - Kotomierz. Dojazd drogą międzynarodową E261 na odcinku Bydgoszcz - Świecie, z której skręcamy w drogę 56 na Koronowo. Można też dojechać pociągiem z Bydgoszczy lub Laskowic do stacji Kotomierz.
 
zdjęcie:


fot. P. Hartwich