JASKINIA "BAJKA" W GĄDECZU  gm. Dobrcz, pow. Bydgoszcz

kategoria:

obiekty przyrodnicze - pomniki przyrody

opis:

Jaskinia w Gądeczu powstała w drobnoziarnistych piaskowcach czwartorzędowych, pochodzących z plejstocenu, połączonych lepiszczem węglanowym.  Piaskowce charakteryzują się zróżnicowanym stopniem zwięzłości, co decyduje o rzeźbie ścianki i kształcie jaskini.  Rozpoznano jaskinie: Bajka I, Bajka II i Dziura z Filarkiem.
   Jaskinia Bajka I stanowi niską komorę z bocznymi wnękami. Pustka ta powstała i poszerza się w wyniku osiadania piasków w jej podłożu, spowodowanym rozmywaniem i spełzywaniem tych osadów w najniższej części zbocza, w strefie silnego wysięku wody.  Jaskinia ma długość 19 m, deniwelacja jest niewielka, a otwór znajduje się na wysokości ok. 90 m n.p.m. Jaskinia Bajka I znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie jaskini Bajka II.
   Bajka II - za otworem zwężający się korytarzyk doprowadza do niskiej salki z kilkoma płytkimi wnękami. Osobliwością jaskini był naciek z mleka wapiennego o wysokości ok. 0,5 m, obecnie zniszczony.  Długość jaskini - 10 m.
   Dziura z Filarkiem - znajduje się pomiędzy obu jaskiniami, ma dwa otwory wejściowe przedzielone wyraźnym filarkiem z piaskowca. Powstała na tym samym poziomie co poprzednie jaskinie. Ma głębokość 1,5 m.

źródło:

Baryła J., Urban J., Zagórski S., Jaskinie Niżu Polskiego, Warszawa, 1998
Wysłouch J., Jaskinia nad Wisłą, Na Szlaku, 2004, nr 2, s. 30-31
Hermann A., Jaskinie w Gądeckim Jarze, Kujawy i Pomorze, 2008, nr 1(7), s. 4-9
Plany obu jaskiń:
http://www.sktj.pl/epimenides/pomor/bajka1_p.html  http://www.sktj.pl/epimenides/pomor/bajka2_p.html

jak trafić: Jaskinia znajduje się na terenie parku dworskiego w Gądeczu, ok. 500 m na południowy wschód od dworku, na południowym zboczu wąwozu przecinającego nadwiślańską wysoczyznę. Dojście od strony dworku prawym zboczem parowu, prowadzi do niej nikła ścieżynka. Grota znajduje się ok. 12 m nad dnem wąwozu, w ścianie skalnej. Aby do niej dojść konieczne jest dobre obuwie, szczególnie gdy jest ślisko. Można też dojść z lewej strony wąwozu, przekroczyć płynący dołem strumień i podejść do jaskini z dna wąwozu.  Inna droga prowadzi od szosy Bydgoszcz Fordon - Strzelce Dolne - Trzęsacz, wzdłuż strumienia przecinającego szosę. Od szosy w górę wąwozu jest ok. 700 m. Dojazd komunikacją PKS relacji Bydgoszcz - Świecie do Kusowa, skąd pieszo 2 km szosą do Gądecza. Przez Gądecz przechodzi też zielony szlak turystyczny Bydgoszcz - Świecie, jednak nie doprowadza on do jaskini.
(mapa z artykułu A. Hermanna)
 
zdjęcie:


fot. D. Wojciechowski