SKUPIENIE 24 DRZEW W GŁUCHOWIE  gm. Chełmża, pow. Toruń

kategoria:

obiekty przyrodnicze - pomniki przyrody

opis:

Park krajobrazowy w Głuchowie został założony pod koniec 1 połowy XIX wieku, najstarsze drzewa mają ok. 170 lat. Inwentaryzacja z roku 1987 wykazała, że w parku rośnie 1738 drzew, główne gatunki to: jesiony wyniosłe (396 szt.), klony pospolite (382 szt.), dęby szypułkowe (198 szt.), graby pospolite (183 szt.), klony jawory (121 szt.) i lipy drobnolistne (117 szt.). Najstarsze drzewa znajdziemy w pobliżu pałacu i na północ od niego.  W 1988 r. skupienie 24 drzew w parku uzyskało status pomnika przyrody. Są to:

ilość, gatunek obwód w pierśnicy

 wysokość

3 dęby szypułkowe  361 - 383 cm  22 - 23 m
1 dąb czerwony 361 cm  25 m
1 buk zwyczajny  267 cm  23 m
17 jesionów 254 - 377 cm  21 - 36 m
1 grab 188 cm  26 m
1 platan klonolistny 282 cm 26m
źródło:

materiały Wojewódzkiego Urzędu Ochrony  Zabytków w Toruniu

jak trafić:

Skupienie drzew-pomników przyrody znajduje się w Głuchowie, w parku otaczającym pałac - obecnie Dom Dziecka. Dojazd autobusem PKS relacji Toruń - Chełmno. Obok pałacu przechodzi zielony szlak turystyczny Chełmża - Zelgno - Chełmża, można więc dojść z Chełmży zielonym szlakiem przez Kończewice i Nawrę, lub krócej - najpierw żółtym szlakiem do Bielczyn, tam skręcić na szlak zielony, który doprowadzi do parku w Głuchowie.
 

zdjęcie:


fot. D. Adamczyk