WYCHODNIA ZLEPIEŃCÓW W GRUDZIĄDZU-NOWEJ WSI

kategoria:

obiekty przyrodnicze - pomniki przyrody

opis:

Wychodnia należy do grupy tzw. "zlepieńców grudziądzkich" - są to scementowane osady piaszczysto-żwirowe, odsłaniające się na zboczach dolin. Jest to dużych rozmiarów wychodnia, w której wykształciły się dwie jaskinie: "Klonowa" i "Pod wierzbą".

źródło:

Hermann A., Jaskinie w rejonie Grudziądza, w: Kujawy i Pomorze 2/2006, s. 19-20
Baryła J., Urban J., Zagórski S., Jaskinie Niżu Polskiego, Warszawa, 1998

jak trafić:

Wychodnia zlepieńców plejstoceńskich znajduje się w masywie Fortecznej Kępy na terenie Nowej Wsi, która jest częścią Grudziądza. Dojazd z Grudziądza autobusem MZK nr 5 lub 6, trzeba wysiąść na ul. Kwidzyńskiej (przystanek na  żądanie). Od ul. Kwidzyńskiej w kierunku zachodnim prowadzi ul. Klonowa. Idąc nią mijamy ogródki działkowe i sad, po ok. 150 m  przechodzi ona w drogę polną i skręca w kierunku południowym, prowadząc do pierwszego rozwidlenia dróg. Droga w lewo prowadzi do fortu "Tarpno", do wychodni należy wybrać prawą odnogę. Po ok. 75 m dojdziemy do kolejnego rozwidlenia  w 3 różnych kierunkach. Tu wybieramy słabo widoczną ścieżkę w prawo, w kierunku północnym. Zlepieniec znajduje się na stoku skarpy, którą mamy na wprost (na lewo od słupa energetycznego). Do wychodni najlepiej dojść od podnóża skarpy, po przedarciu się przez pas tarniny, która doskonale maskuje zlepieńce. Ponieważ nie jest oznaczony żadną tablicą informacyjną (stan na wrzesień 2008) najlepiej kierować się ścieżkami wydeptanymi przez poprzedników, z pewnością doprowadzą nas do jaskiń i wychodni zlepieńca.
 

zdjęcie:


fot. A. Sikorska