ALEJA DĘBOWA W NOWYCH JANKOWICACH  gm. Łasin, pow. Grudziądz

kategoria:

obiekty przyrodnicze - pomniki przyrody

opis: Aleja dębowa w Nowych Jankowicach została uznana za pomnik przyrody w 1970 r. Tworzy ją 71 dębów w wieku 150 lat. Drzewa osiągają wysokość od 14 do 25 metrów oraz obwód w pierśnicy od 210 do 410 cm.
źródło: Otręba Z., Miejscowości powiatu grudziądzkiego, Gdańsk, 2002
jak trafić: Aleja dębowa w Nowych Jankowicach prowadzi z parku do cmentarza.
zdjęcie: