SKUPIENIE 4 LIP W OSTROWITEM  gm. i pow. Golub-Dobrzyń

kategoria:

obiekty przyrodnicze - pomniki przyrody

opis: Skupienie 4 lip drobnolistnych.

źródło

Plan rozwoju lokalnego gminy Golub-Dobrzyń na lata 2007-2015.

jak trafić

Pomnikowe lipy rosną przy dawnym kościele ewangelickim w Ostrowitem. Kościół obecnie nie jest użytkowany. Do wsi Ostrowite (zwanym też dla odróżnienia Ostrowitem Golubskim) dojedziemy drogą krajową nr 554 (na odcinku Kowalewo Pomorskie - Golub-Dobrzyń). Można też dojechać autobusami PKS z Golubia-Dobrzynia lub Kowalewa Pomorskiego.
 

zdjęcie


fot. ze strony http://www.gdphotography.pl