Głazowisko "Piekło" w korycie Brdy  pow. Tuchola

kategoria:

obiekty przyrodnicze - pomniki przyrody

opis: Uroczysko "Piekło" przedstawia wyjątkowe wartości geomorfologiczne, geologiczne, geobotaniczne oraz krajobrazowe. Pod względem fizyczno-geograficznym leży on na terenie rozległej równiny sandrowej Borów Tucholskich zbiegającej na południe wzdłuż Gwdy, Brdy i Wdy, makroregionie Pojezierza Południowopomorskiego. Jest to obszar ostatniego zlodowacenia bałtyckiego (forma młodoglacjalna) i charakteryzuje się bogatą siecią rzek, dolin przełomowych, brust rynnowych oraz jezior. Przykładem doliny przełomowej jest właśnie uroczysko "Piekiełko", gdzie Brda wytworzyła głęboki o urozmaiconej rzeźbie wąwóz w paśmie wzgórz moreny czołowej. Ściany wąwozu posiadają tu nachylenie dochodzące nierzadko do 50 stopni. Mimo dość wartkiego nurtu, Brda zmienia na obszarze rezerwatu kilkakrotnie kierunek spływu, tworząc liczne meneandry, wiry i bystrzyce powodujące miejscami podcięcia brzegów, w wyniku czego występują erozyjne osuwiska i urwiska zboczy doliny. Dno rzeki miejscami wysłane jest głazami dużych rozmiarów pochodzących z rozmytej moreny czołowej. Grupa głazów tego rodzaju występuje między innymi na wysokości oddziału 125, tworząc w korycie rzeki próg zwany przez wioślarzy oraz miejscową ludność tzw. "Piekłem". Nazwa ta przyjęła się zapewne od tego, że próg ten stanowi poważną przeszkodę w wioślarstwie. Obecnie (po zbudowaniu tamy w Koronowie) skupiska głazów narzutowych praktycznie nie widać - zawsze zalewa je wysoki poziom wody. Widoczne są jedynie pojedyncze kamienie przy brzegu. Decyzją wojewódzkiej rady narodowej w Bydgoszczy, skupisko to uznane zostało uznane za pomnik przyrody. Piękno krajobrazu doliny Brdy podziwiać można z punktu widokowego zwanego "niebo", występującego w podziale 125a.
źródło: www.region.tuchola.pl
jak trafić: Obszar ten leży około 2 kilometry na wschód od najbliższego przystanku PKS Łyskowo, znajdującego się na trasie Bydgoszcz - Tuchola, względnie około pół kilometra na północ (w górę rzeki Brdy) od mostu na szosie Gostycyn - Piła, stanowiącej odgałęzienie szosy Bydgoszcz - Tuchola. Z obu stron Brdy przebiegają piesze szlaki turystyczne: niebieski oraz żółty.
 
zdjęcie:

fot.

T. Stenka