SKUPIENIE 9 DRZEW W SADŁOWIE gm. i pow. Rypin

kategoria:

obiekty przyrodnicze - pomniki przyrody

opis:

W Sadłowie znajduje się pałac z pocz. XIX w., pierwotnie klasycystyczny, który po przebudowie w ok. 1960 roku zatracił cechy stylowe. Wokół rozciąga się park podworski z XIX. Wiele z drzew w nim rosnących to sędziwe pomniki przyrody. Są wśród nich dęby, lipy, a także modrzew i odmiana sosny, która nie rośnie dziko w tych stronach. 

źródło: http://www.dobrzynskielgd.org.pl
jak trafić: Sadłowo leży przy lokalnej drodze pomiędzy Rypinem a Świedziebnią. Dojazd z drogi wojewódzkiej nr 563. Obecnie w pałacu mieści się siedziba filii Fundacji na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego "Jaskółka".
 
zdjęcie:


fot. M. Samborska-Liss