SKUPIENIE DRZEW W STUDZIANCE  gm. Brzuze, pow. Rypin

kategoria:

obiekty przyrodnicze - pomniki przyrody

opis: Wokół drewnianego kościółka w Studziance rośnie starodrzew, na który składają się 5 lip, 23 graby i wierzba, objęte ochroną przyrody w formie pomnika przyrody.

źródło

www.pttk.torun.pl

jak trafić

Studzianka to osada na gruntach wsi Kleszczyn. Przebiega przez nią szlak turystyczny pieszy w kolorze zielonym Brzuze - Trąbin.

zdjęcie


fot. A. Sikorska