ALEJA DRZEW PRZY DRODZE UNISŁAW - GOŁOTY  pow. Chełmno

kategoria:

obiekty przyrodnicze - pomniki przyrody

opis: Ochronie prawnej jako pomnik przyrody podlega aleja 113 drzew w wieku 90-130 lat: 79 lip, 18 klonów, 4 jesiony, 8 dębów, 3 kasztanowce i 1 jawor. Obwód drzew w pierśnicy od 167 cm do 476 cm, wysokość 13 -29 m. 
źródło: http://www.pttk.torun.pl
Plan rozwoju miejscowości Gołoty, Gołoty, 2007
jak trafić: Aleja znajduje się wzdłuż drogi Gołoty - Unisław. Przez aleję przechodzi czarny szlak rowerowy oraz żółty szlak pieszy.
zdjęcie:


fot.  A. Sikorska