DRUMLINY W ZBÓJNIE  pow. Golub-Dobrzyń

kategoria:

obiekty przyrodnicze - pomniki przyrody

opis: W 1983 r. utworzono Obszar Chronionego Krajobrazu Drumliny Zbójeńskie na powierzchni 7085 ha. Drumliny Zbójeńskie powstały w wyniku działalności samego lodowca oraz jego wód. Jest to zespół pagórków o owalnych poziomych zarysach i zaokrąglonych opływowych kształtach, wydłużonych z kierunkiem ruchu lodowca. Utworzyły się one pod lodowcem w wyniku działalności erozyjnej zarówno samego lodowca jak i jego wód. Są to więc formy występujące w strefie moreny dennej, najczęściej na dnie rynien. Ich stoki są bardziej strome od strony, w którą poruszał się lądolód. Występują zazwyczaj gromadnie. Pagórki te są oddzielone od siebie wąskimi obniżeniami, w których występują drobne oczka wodne lub malownicze jeziora. Zbudowane są z piasków i z żwirów pokrytych gliną zwałową.  Różnice  wysokości względnej na tym obszarze sięgają 20-30 metrów, a spadki 10-15 %. Zespół Drumlinów Zbójeńskich ukształtował się na dnie obniżenia powstałego z połączenia kilku rynien w obrębie falistej wysoczyzny morenowej, rozciągającej się na zapleczu moren fazy kujawskiej. Ich wysokość nie przekracza poziomu sąsiedniej wysoczyzny, sięgającej 100-112 m n.p.m. Znajduje się tu kilkaset form tego typu, a ich regularne zarysy i równolegle przebiegające linie grzbietowe decydują o swoistym spokojnym rytmie krajobrazu. Dodatkowym urozmaiceniem są niewielkie śródpolne skupiska drzew, podmokłe laski i zarośla.
źródło: http://rin3.w.interia.pl/zbojno.htm
jak trafić: Obszar chronionego krajobrazu "Drumliny Zbójeńskie" obejmuje pola drumlinowe znajdujące się na terenie gminy Zbójno. Na północ i północny-zachód od Zbójna rozciągają się najpiękniejsze pola drumlinowe. Na terenie gminy Brzuze znajduje się tylko niewielki fragment obszaru chronionego o powierzchni 98,0 ha w rejonie wsi Okonin. (zobacz na mapie)
 
zdjęcie:


fot. T. Stenka


fot. D. Adamczyk