PARK MIEJSKI W BRODNICY

kategoria:

obiekty przyrodnicze - ogrody botaniczne, zoologiczne, dendrologiczne

opis: Park miejski to pozostałości ogrodu założonego na terenie dawnego przedmieścia Kamionka przez Annę Wazównę, która mieszkała w Brodnicy w latach 1605-1625.  W parku, otoczonym z dwóch stron średniowiecznymi murami obronnymi, rośnie m.in. kilka pomników przyrody, objętych ochroną w 1986r.: w centrum ponad 200-letni platan klonolistny (wysokość 25 m, obwód 290 cm), pod murem 300-letnia lipa drobnolistna (wysokość 30 m, obwód 335 cm) oraz ponad 200-letnie  klon zwyczajny (wysokość 23 m, obwód 285 cm) i kasztanowiec (wysokość 23 m, obwód 310 cm). Naprzeciw parku 500-letni dąb "Kopernik" (550 cm w obwodzie).
   W okresie międzywojennym (1928 r.) dawny pałacowy ogród zmieniony został na park miejski. 20 grudnia 1956 roku parkowi nadano imię Chopina. Ustawiono w nim popiersie kompozytora dłuta Alojzego Kąkola – obecnie widoczne w środkowej części parku. Obejmował pierwotnie ok. 2 ha powierzchni. W południowym zakątku parku przy ul. Kamionka umieszczono tablice pamiątkowe z herbami miast partnerskich, z którymi Brodnica podpisała umowy o współpracy: Strasburg (Niemcy), Kiejdany (Litwa), Brørup (Dania).
źródło: Umiński J., Powiat brodnicki i okolice - przewodnik, Toruń, 2006
jak trafić: Park im. Chopina znajduje się za pałacem Anny Wazówny, pomiędzy ulicą Zamkową a Kamionka.
zobacz na mapie
zdjęcie:


fot. A. Sikorska