OGRÓD FAUNY POLSKIEJ W BYDGOSZCZY

kategoria:

obiekty przyrodnicze - ogrody botaniczne, zoologiczne, dendrologiczne

opis: Ogród Fauny Polskiej ZOO stanowi część Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku. Decyzję o jego budowie podjęto w 1975 roku, kiedy to powołano zespół roboczy ds. lokalizacji i budowy ogrodu zoologicznego działającego w ramach Społecznej Rady Budowy LPKiW. Wtedy również postanowiono o specyfice hodowlano-ekspozycyjnej bydgoskiego ZOO – staje się ono jednym z nielicznych ogrodów zoologicznych w Polsce wyspecjalizowanych w hodowli zwierząt krajowych. 23 grudnia 1977 roku zespół roboczy przekształcono w Komisję ds. Ogrodu Fauny Polskiej, zaś 1 maja 1978 roku ZOO, zajmujące wówczas powierzchnię 6 ha, udostępniono zwiedzającym. Oficjalnego otwarcia dokonano 19 lipca 1978 roku. Wtedy to ogród posiadał 124 okazy reprezentujące 40 gatunków ptaków i ssaków. Pierwszymi lokatorami były koniki polskie, sarny, bażanty, gołębie pawiki i garłacze. W 1979 roku powiększono teren ZOO o 6 ha oraz wybudowano sztuczny staw o powierzchni 2000 m kw. W 1984 roku sprowadzono 3 niedźwiedzie brunatne, a w 1986 roku rysie, żbiki, głuszce i bobry. W latach 90. wybudowano wybieg dla kozic, a w maju 1993 roku otwarto "ZOO dziecięce". W 1996 roku ważnym wydarzeniem były pierwsze w polskich ogrodach zoologicznych narodziny wydr, natomiast w 1998 roku powiększono ogród o 2 ha zewnętrznego wybiegu dla gatunków z rodziny jeleniowatych. Rok 1999 to oddanie do użytku budynku zaplecza hodowlanego z zimowiskiem oraz pozyskanie pary łosi. Najważniejszym wydarzeniem 2001 roku było sprowadzenie 5 kozic z ogrodu zoologicznego w Szwecji. W 2004 roku otwarto nowy dział o nazwie "Skrawek Świata", z gatunkami reprezentującymi pięć kontynentów (pojawiło się wówczas kilka gatunków egzotycznych – m.in. zebry, małpy, strusie, emu, gwanako, kangury i inne), zaś w 2005 roku powstało "Miniterrarium", gdzie zostały wyeksponowane wybrane gatunki płazów i gadów, oraz otwarto salkę dydaktyczną, w której odbywają się zajęcia dydaktyczne. Poza tym w 2005 roku udało się odchować pierwszego w polskich ogrodach zoologicznych bociana czarnego. W 2007 roku ukończono budowę wybiegu dla susłów i małych drapieżników.
   Poza prowadzeniem pracy hodowlano-ekspozycyjnej Ogród Fauny Polskiej zajmuje się działalnością edukacyjną dzieci i dorosłych poprzez m.in. możliwość zwiedzania ZOO z przewodnikiem, prowadzenie zajęć dydaktycznych, organizowaniem festynów, konkursów, seminariów, warsztatów, kampanii, spotkań przyrodniczych.
   Na dzień 13 kwietnia 2010 roku eksponowany na terenie ZOO zwierzostan liczył 101 gatunków zwierząt – 57 gatunków ptaków, 34 gatunki ssaków, 5 gatunków płazów, 4 gatunki gadów oraz 1 gatunek owadów. Do tego należy doliczyć jeszcze kilkadziesiąt gatunków, które oficjalnie nie były eksponowane, gdyż przebywały na zimowisku – głównie gady i płazy (eksponowane sezonowo), oraz ptaki, ale także kilka gatunków ssaków, m.in. egzotycznych, jak lemury katta i ostronosy rude. Całkowity stan zwierzyńca bydgoskiego ZOO wynosi około 700-750 okazów, reprezentujących około 130 gatunków, z czego 70 podlega całkowitej ochronie.
źródło: http://mrowkojad.wordpress.com
jak trafić: Ogród Fauny Polskiej ZOO położony jest na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku. Dojazd autobusami linii 52 i 84 i z centrum tramwajem linii 1 lub 2 (zobacz na mapie).
 
zdjęcie:


fot. ze strony http://mrowkojad.wordpress.com