PARK  SOLANKOWY W INOWROCŁAWIU

kategoria:

obiekty przyrodnicze - ogrody botaniczne, zoologiczne, dendrologiczne

opis: Inowrocław usytuowany na wielkich pokładach soli zawdzięcza jej swój rozwój. W 1876 roku powstało w Inowrocławiu uzdrowisko. W tym samym roku na powierzchni 5 ha gruntów rolnych rozpoczęto urządzanie parku uzdrowiskowego według pomysłu Lucjana Grabskiego i projektu ogrodnika Michała Budzińskiego. Był to teren prostokątny o dłuższym boku na linii północ-południe. Narożnik południowo-wschodni tworzył trójkąt równoramienny z wierzchołkiem skierowanym na zewnątrz. Od wierzchołka trójkąta biegła i do dziś biegnie aleja obsadzona drzewami i krzakami róż łącząca uzdrowisko z miastem. Obecnie droga ta nazywa się Ulicą Solankową. Park obiega okrężna aleja łącząca poprzeczne alejki, dzielące ogród na regularne kwatery. Głównym elementem parku był budynek łazienek - Solanki, przed którym znajdowały się żwirowe ścieżki ozdobione koszami kwiatowymi. Od strony północnej biegła dwutaktowa aleje po której można było poruszać się konno. W południowo-zachodnim narożniku znajdował się duży staw. Jego zarys był nieregularny i zamykał on dwutraktową aleję do jazdy konnej.  
   Na początku XX wieku park został przekształcony według wpływów modernistycznych charakteryzujących się łączeniem układów krajobrazowych z układami geometrycznymi. Zaistniała konieczność wkomponowania starego ogrodu w nowy układ przestrzenny uzdrowiska. Wytyczono nowe ścieżki parkowe, łączące poszczególne obiekty budowlane. Pozostały dawne główne aleje przecinające teren parku na linii północ-południe i wschód-zachód. Obecnie krzyżują się one na placu z fontanną, w pobliżu znajduje się muszla koncertowa i pijalnia wód. Na miejscu środkowych traktów powstały kwietniki dywanowe. Przed łazienkami wzniesiono pomnik pamięci dr Zygmunta Wilkowskiego zaprojektowany przez prof. Edwarda Haupta z Poznania z napisem "DR jur. Zygmuntowi Wilkowskiemu - Twórcy Solanek Inowrocławskich w hołdzie Stowarzyszenie Lekarzy Zdrojowych". W 1910 roku aby uatrakcyjnić park wybudowano cieplarnię dostarczającą roślin ozdobnych, obecnie znajduje się tam kawiarnia.
   W połowie lat 20. staraniem Władysława Fabiszewskiego dokupiono obszar 42,5 ha przylegający do południowej granicy parku i urządzono na nim park nazwany Nowymi Solankami. Było to konieczne ze względu na coraz liczniej przybywających do Inowrocławia kuracjuszy. W południowo-wschodniej części parku znajdowało się boisko, obecnie jest tam basen kąpielowy. Jedna ze ścieżek w pobliżu stawku prowadziła do wybudowanych w latach 1932-34 kortów tenisowych. Znajdowały się one w północno-zachodnim narożniku parku. Na stawie znajdowała się sztuczna wyspa połączona drewnianym mostkiem z brzegiem jeziora. Na wyspie w latach 30. zbudowano miniaturową latarnię. Obecnie z wyspy korzystają łabędzie i nie jest ona już połączona z brzegiem jeziora. Dziś brzegi jeziora łączy drewniany most biegnący obok wysepki. Obok stawu znajdowała się kawiarnia "Nad stawkiem", z której można było wypożyczyć łodzie i popływać po stawku. Do stawu przylegał ogród botaniczny i w późniejszym czasie mini ogród zoologiczny.
   Przy głównym wejściu do Parku Solankowego wita nas ogromny pomnik pawia stojącego w otoczeniu pięknych dywanów kwiatowych, pomnik pełni funkcję zegara słonecznego. Kilkanaście lat temu w pobliżu istniejącej dzisiaj tężni znajdował się wybieg dla pawi i można je było podziwiać. W późniejszym czasie pawie zamieszkiwały nieistniejący dziś mini ogród zoologiczny.
   Park Solankowy jest bogato zadrzewiony, liczy ponad 5000 starodrzewia. W krajobrazowej części parku rosły klony, lipy, jesiony, kasztanowce, jawory i sosny. Z rzadkich drzew zanotowano oliwnika wąskolistnego, wierzbę nadmorską. Wiele z nich otrzymało status pomnika przyrody m.in.:
- dęby szypułkowe 10 szt.
- platany klonolistne 2 szt.
- żywotniki wschodnie 1 szt.
- topole białe 4 szt.
- topole czarne 2 szt.
- lipa drobnolistna 1 szt.
- iglicznia trójcierniowa 1 szt.
- robinie akacjowe, grochodrzewy 3 szt.
W roku 1998 nadano również status pomnika przyrody nieożywionej głazowi narzutowemu, który otrzymał nazwę Edmund.
  W 30. rocznicę pontyfikatu Jana Pawła II, Honorowego Obywatela Inowrocławia, w Parku Solankowym uroczyście otwarto "Ogrody Papieskie". To piękne miejsce do spacerów i odpoczywania na ławeczkach swoim kształtem przypomina geometryczne ogrody włoskie. Na głównym trawniku widnieje barokowy krzyż wytyczony bukszpanowym żywopłotem. Wrażenie robi fontanna - kamień, z którego tryska woda.
źródło: http://kuj-pom.parki.org
jak trafić: Park Solankowy znajduje się w zachodniej części Inowrocławia (zobacz na mapie).
 
zdjęcie:

Park Solankowy w Inowrocławiu

Rzeźba gen. Sikorskiego w Parku Solankowym w Inowrocławiu

fot. ze strony: www.inowroclaw.powiat.pl