KAMIEŃ KU CZCI POLEGŁYCH I POMORDOWANYCH
W LATACH 1939-1945 W BRODNICY

kategoria:

miejsca pamięci narodowej

opis: W Brodnicy znajduje się pamiątkowy głaz upamiętniający cierpiących, poległych i pomordowanych przez hitlerowców w czasie II wojny światowej. W jego wnętrzu umieszczono urnę z prochami ofiar zebranymi na terenie powiatu brodnickiego. W 1998 roku, na jubileusz 700-lecia miasta, zbudowano w tym samym miejscu pomnik poświęcony, jak głosi napis:
"Poległym, Zamordowanym, Zesłanym i Zaginionym w walce o niepodległość Ojczyzny".
Na jednym ze skrzydeł pomnika umieszczono znamienne daty: 1298, 1454, 1830-1831, 1863-1864, 1920, 1939-1945, 1946-1956.
źródło: Moisan-Jabłońska K., Brodnica, Warszawa, 2006
jak trafić: Kamień ku czci poległych znajduje się na placu 3 Maja w Brodnicy.
zdjęcie: