MOGIŁA ZBIOROWA OFIAR TERRORU ORAZ ŻOŁNIERZY WP Z 1939 ROKU W BRZEŚCIU KUJAWSKIM

kategoria:

miejsca pamięci narodowej

opis: Na cmentarzu w Brześciu znajduje się zbiorowa mogiła 22 żołnierzy polskich, wchodzących w skład Armii Pomorze, którzy polegli we wrześniu 1939 roku podczas walk w rejonie Józefowa pod Brześciem Kujawskim. Na mogile znajduje się pomnik z marmuru. W górnej jego części krzyż WIRTUTI-MILITARI, poniżej napis "HONOR i OJCZYZNA", na tablicy pamiątkowej napis: "BOHATEROM POLEGŁYM W OBRONIE OJCZYZNY W 1939 ROKU - RODACY 1945 r."
źródło:

Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa lata wojny 1939-1945, Warszawa, 1980

jak trafić: Zbiorowa mogiła znajduje się na cmentarzu w Brześciu Kujawskim. Dojazd do Brześcia drogą krajową  nr 62 na trasie Włocławek - Radziejów.
zdjęcie: