KWATERA ŻOŁNIERZY WP POLEGŁYCH W OKRESIE WOJNY
POLSKO-BOLSZEWICKIEJ 1920 ROKU W BYDGOSZCZY

kategoria:

miejsca pamięci narodowej

opis: Teren mogił znajdujących się w obrębie kwatery obsiany trawą, mogiły okrawężnikowane, na mogiłach krzyże z nazwiskami poległych żołnierzy.
   Przy kwaterze w 1930 r. ustawiono pomnik Matki Boskiej z Dzieciątkiem, który poświęcony jest żołnierzom Wojska Polskiego oraz Powstańcom Wielkopolskim. Fundatorem, projektantem i wykonawcą był przedsiębiorca z Bydgoszczy Jakub Job. Odsłonięcia pomnika dokonano w dniu 15 sierpnia 1930 r. z okazji 25-lecia firmy.
   W mogiłach spoczywają szczątki 288 żołnierzy Wojska Polskiego poległych w walkach z bolszewikami w 1920 r. (głównie zmarli z ran w bydgoskich oraz okolicznych szpitalach).
źródło: http://groby.radaopwim.gov.pl
jak trafić: Kwatera znajduje się na Cmentarzu Nowofarnym w Bydgoszczy przy ul. Artyleryjskiej.
 
zdjęcie:


fot. ze strony http://groby.radaopwim.gov.pl