POMNIK NA CMENTARZU WOJENNYM W GRUDZIĄDZU  

kategoria:

miejsca pamięci narodowej

opis: Cmentarz Garnizonowy w Grudziądzu składa się z dwóch części, znajdujących się obok siebie: Cmentarza Górnego i Dolnego.
   Na Cmentarzu Górnym pochowano żołnierzy zabitych podczas walk w 1920 r. oraz zmarłych w szpitalach polowych na terenie Grudziądza w wyniku odniesionych ran. Nagrobki zostały w znacznym stopniu zniszczone w czasie działań wojennych w 1945 r.  Po wojnie oczyszczono teren z uszkodzonych nagrobków, przy okazji zniszczono pozostałe, a teren splantowano. W 1996 r. na ich miejscu usypano kopczyk, na którym umieszczono tablicę o następującej treści:  "Pamięci oficerów i żołnierzy uczestników wojny bolszewicko-polskiej 1920-1921 zmarłych w grudziądzkich szpitalach - Grudziądzanie  A.D. 1996".
  Na Cmentarzu Garnizonowym Dolnym znajdują się groby żołnierzy polskich zmarłych w okresie międzywojennym, kwatery jeńców alianckich zmarłych w Grudziądzu w latach 1940-45 oraz duża kwatera żołnierzy radzieckich. 
źródło: Żebrowski M., Żołnierskie groby na grudziądzkich cmentarzach, Kurier Grudziądzki, 2007
jak trafić: Cmentarz wojenny w Grudziądzu znajduje się  u zbiegu ulic Wł. Jagiełły i 18 Pułku Ułanów Pomorskich. Dojazd autobusem MZK nr 13.
 
zdjęcie:


fot.  A. Sikorska