MOGIŁA ZBIOROWA ŻOŁNIERZY ARMII POMORZE W GRUPIE  gm. Dragacz, pow. Świecie

kategoria:

miejsca pamięci narodowej

opis: 4 września 1939 r. w Grupie doszło do zaciętych całodziennych walk między znajdującym się tu wojskiem niemieckim (3 dywizja pancerna wchodząca w skład XIX korpusu pancernego), a próbującymi się przedrzeć do Grudziądza oddziałami 16 Pułku Ułanów pod dowództwem ppłk. Juliana Edwina Arnoldt-Rusockiego i mjr. Witolda Jabłońskiego i dołączonych resztek 18 Pułku Ułanów, pod dowództwem mjr. Stanisława Maleckiego, który po śmierci płk. Kazimierza Mastalerza objął dowództwo pułku. Oddziały te wspomagały grupę płk. dypl. Mikołaja Alikowa. Walki te toczyły się m.in. o tutejsze koszary wojskowe. Ofensywę na przedpolu Grupy rozpoczął 2 szwadron rtm. Henryka Grudnia. Wykorzystując doskonałą znajomość terenu z częstych ćwiczeń w tym rejonie, szwadron podszedł w szykach luźnych do rzeczki Mątawa, nawiązał łączność z oddziałami własnej piechoty i rozpoczął natarcie wzdłuż torów kolejowych. Dotarł do Grupy, tu jednak czekała go przykra niespodzianka. Sprzed stacji kolejowej nastąpił kontratak niemiecki wsparty czołgami. Szwadron ten nie przestraszył się jednak niemieckich czołgów i wsparty ogniem 3 baterii 11 dywizjonu artylerii konnej, dowodzonej przez kpt. S. Sierakowskiego ruszył do boju. Broniąc się granatami, bronią maszynową oraz karabinami ppanc. zdołał zniszczyć dwa niemieckie czołgi i zmusić Niemców do odwrotu. W tej fazie walki bloki koszarowe, stajnie, działownie przechodziły z rąk do rąk. Jednak kolejna ofensywa niemiecka z kierunku południowego wsparta artylerią była nie do zatrzymania przez mocno osłabione oddziały kawalerii. Największe straty ponosi 4 szwadron w jego szeregach ginie śmiercią bohaterską ochotnik harcerz Orli Mieczysław Libecki, drużynowy drużyny harcerskiej z Drzycimia, syn powstańca wielkopolskiego, który dzień wcześniej przyłączył się do oddziału jako ochotnik. Jego zwłoki, jak i zwłoki poległych ułanów z 16 Pułku Wielkopolskiego i 18 Pułku Pomorskiego zostały pochowane na cmentarzu wojskowym w Grupie. W 1959 r. dokonano odsłonięcia pomnika ku czci bohaterskich żołnierzy, którzy zginęli w Grupie w 1939 r. -  imitacja ściętego drzewa, jako symbol przerwanego życia.
źródło: http://ugdragacz.republika.pl/grupa.htm
jak trafić: Mogiła żołnierzy Armii Pomorze znajduje się na cmentarzu wojskowym. Cmentarz wojskowy usytuowany jest przy drodze z Grupy do Warlubia, w odległości 200 m za składnicą chemiczną. Mogiły żołnierskie znajdują się w sąsiedztwie nieczynnego cmentarza ewangelickiego.
 
zdjęcie:


fot. ze strony http://ugdragacz.republika.pl/grupa.htm