CMENTARZ OFIAR W KORONOWIE  pow. Bydgoszcz

kategoria:

miejsca pamięci narodowej

opis: W Koronowie od września 1939 r. do stycznia 1945 r. istniało ciężkie więzienie tzw. Zuchtlaus. Mieściło się w pomieszczeniach przyklasztornych przy ul. Bydgoskiej 27. W więzieniu przebywało przeciętnie 500 Polaków. Wśród więźniów panowały choroby - gruźlica, flegmona, szkorbut. Do 1945 r. zanotowano 631 zgonów więźniów. Pochowano ich na wydzielonym cmentarzu (100x50 m), ogrodzonym parkanem i żywopłotem. Współcześnie na cmentarzu  ustawiono pomnik symbolizujący mury więzienne z fragmentami wyłamanych krat. Na pomniku widnieje napis: "Patrioci pomordowani przez okupanta, wielkością swych bohaterskich serc, trwać będą zawsze w pamięci narodu".
źródło: Cmentarze wojenne województwa bydgoskiego, Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 1996
jak trafić: Cmentarz znajduje się na końcu ulicy Klasztornej, za kładką, po lewej stronie, pomiędzy ulicą a Brdą.
 
zdjęcie:


fot. ze strony http://www.koronowo.pl