POMNIK POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH W RADZIKACH DUŻYCH
gm. Wąpielsk, pow. Rypin

kategoria:

miejsca pamięci narodowej

opis:

Grób poległych powstańców styczniowych z inskrypcją:
"Ku chwale poległych w bitwie pod Bolesławicami dnia 29 marca 1864 roku. Pomnik ten w 75 rocznicę powstania wystawiło wdzięczne społeczeństwo gminy Wąpielsk 11 listopada 1938 roku".

źródło:

Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. XI: Województwo bydgoskie, pod red. T. Chrzanowskiego i M. Korneckiego, z.12: Powiat rypiński, oprac. B. Kaczyńska, B.  Szymanowska, Warszawa, 1971

jak trafić:

Pomnik powstańców styczniowych w Radzikach Dużych znajduje się na cmentarzu katolickim, który jest położony na północny zachód wsi, przy drodze do Kupna. Do Radzik Dużych dojedziemy drogą krajową nr 15 do miejscowości Wrocki, gdzie skręcimy (zgodnie z drogowskazem) w drogę lokalną prowadzącą do Wąpielska. Przejeżdżamy przez Pustą Dąbrówkę, Kupno i po 8 km jazdy jesteśmy na miejscu. Można też dojechać autobusami PKS z Rypina. Przez Radziki Duże przebiega turystyczny szlak pieszy w kolorze żółtym Toruń - Radomno.

zdjęcie:


fot. P. Hartwich