POMNIK  POLEGŁYCH HARCERZY Z "SZARYCH SZEREGÓW"
WE WŁOCŁAWKU

kategoria:

miejsca pamięci narodowej

opis:

Na dziedzińcu kościoła p.w. Wszystkich Świętych we Włocławku znajduje się pomnik ku czci bohaterskich Harcerzy z Szarych Szeregów. Zaprojektował go harcmistrz Jerzy Pawłowski, a odsłonięty został w 1991 roku.

źródło: Z autopsji
jak trafić: Kościół Wszystkich Świętych we Włocławku znajduje się przy Placu Wolności.
 
zdjęcie:


fot. A. Sikorska