TAMA WE WŁOCŁAWKU - MIEJSCE ŚMIERCI KS. J. POPIEŁUSZKI

kategoria:

miejsca pamięci narodowej

opis:

Na prawym brzegu Wisły, przy zejściu z tamy we Włocławku nad wodę, przy barierce jest kuloodporna szyba ze znakiem krzyża. Zazwyczaj leżą pod nią kwiaty i palą się znicze. To pomnik, ustawiony w miejscu, gdzie wyłowiono z wody ciało Jerzego Popiełuszki, zamordowanego przez oficerów służby bezpieczeństwa 19 października 1984 roku.
   Ciało księdza zabójcy wrzucili do wody między czwartym a piątym filarem zapory we Włocławku. Przychodzili tam ludzie, składali kwiaty, palili znicze, te jednak szybko były usuwane przez funkcjonariuszy SB. Potem pojawił się niewielki metalowy krzyż, przyspawany do barierki ogrodzenia przy zejściu z zapory, w miejscu, gdzie dziś znajduje się wspomniana tablica. Usuwający wszelkie przejawy pamięci o zamordowanym księdzu posterunek na tamie przetrwał do końca lat 80. ubiegłego wieku. Starania o upamiętnienie męczeńskiej śmierci ks. Popiełuszki na tamie stopnia wodnego we Włocławku podjął prawie bezpośrednio po śmierci ks. Jerzego Popiełuszki. biskup włocławski Jan Zaręba. Musiało minąć pięć lat, by następny biskup włocławski Henryk Muszyński otrzymał zgodę na postawienie krzyża na miejscu wrzucenia ks. Jerzego w nurt Wisły. Projekt krzyża – pomnika wykonał Jerzy Kalina z Warszawy jako integralną część ołtarza papieskiego podczas IV pielgrzymki Jana Pawła II do Polski.
   Teraz poniżej tamy, na płaskim trawiastym półwyspie wcinającym się w nurt Wisły stoi krzyż. Prowadzą do niego zadbane alejki, obok leży pamiątkowy głaz. Pomnik upamiętniający śmierć ks. Jerzego Popiełuszki stanął tu w 1991 roku, po zakończeniu wizyty Jana Pawła II w Polsce. Stanowi go krzyż papieski, centralny element ołtarza, przy którym Ojciec Święty odprawił mszę na lotnisku Aeroklubu Włocławskiego w Kruszynie podczas IV pielgrzymki do kraju.
    Metalowo-szklaną konstrukcję krzyża widać z daleka, nocą jest podświetlona. Pierwotnym zamysłem twórcy pomnika, Jerzego Kaliny, było ustawienie go w nurcie Wisły. Zrezygnowano jednak z tego pomysłu z powodu trudności technicznych oraz w trosce o to, by pomnik był dostępny wszystkim pielgrzymom.
   Opiekę nad terenem otaczającym krzyż i samym pomnikiem sprawuje włocławska parafia Matki Boskiej Fatimskiej. W pobliżu zapory powstaje nowa, ogromna świątynia. Ten kościół będzie pełnić rolę sanktuarium, upamiętniającego ks. Jerzego Popiełuszkę po jego beatyfikacji (Sanktuarium Męczeństwa Sługi Bożego Ks. Jerzego Popiełuszki).
   10 września 2010 r. na włocławskiej tamie, w ramach kujawsko-pomorskich obchodów dziękczynienia za dar beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki, została zaprezentowana nowa iluminacja krzyża upamiętniającego męczeńską śmierć kapłana.

źródło: http://www.krajoznawcy.info.pl
jak trafić: Krzyże upamiętniające śmierć ks. Jerzego Popiełuszki znajdują się na prawym brzegu Wisły, przy zejściu z tamy we Włocławku nad wodę.
 
zdjęcie:

fot. ze strony http://www.krajoznawcy.info.pl