REZERWAT "BAGNA NAD STĄŻKĄ" gm. Cekcyn, pow. Tuchola

kategoria:

obiekty przyrodnicze - rezerwaty przyrody

opis:

"Bagna nad Stążką" to utworzony w 1999 r. ekosystemowy rezerwat torfowiskowy o pow. 478,45 ha. Utworzony został w celu trwałego zabezpieczenia i zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych krajobrazowych torfowisk wraz z lasami położonymi w rozlewiskach Stążki z typowo wykształconymi zespołami roślinnymi torfowisk niskich, przejściowych i wysokich. Rezerwat chroni również unikalną florę gatunków reliktowych, chronionych, rzadkich i bardzo rzadkich w skali kraju.

źródło: www.tuchola.torun.lasy.gov.pl
jak trafić: Rezerwat można zwiedzać ze ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej "Jelenia Wyspa". Jej początek znajduje się przy drodze Tuchola - Tleń, 200 m za Nadleśnictwem Tuchola w miejscowości Gołąbek. Ścieżka przebiega w części rezerwatu przyrody "Bagna nad Stążką" znanej pod historyczną nazwą "Jelenia Wyspa". Długość ścieżki wynosi 3,5 km. Wbrew temu co pokazują mapy, do rezerwatu nie ma dostępu z oznaczonego niebieskim kolorem "Szlaku Brdy".
 
zdjęcie:


fot.  ze strony: http://www.tuchpark.tuchola.pl