REZERWAT "DOLINA RZEKI BRDY"  pow. Tuchola

kategoria:

obiekty przyrodnicze - rezerwaty przyrody

opis:

Rezerwat "Dolina Rzeki Brdy" został utworzony w 1994 roku dla ochrony doliny rzeki Brdy o wyjątkowych walorach przyrodniczo-krajobrazowych. Powierzchnia rezerwatu wynosi 1681,50 ha, z tego na terenie Nadleśnictwa Tuchola 1350,58 ha, a na terenie Nadleśnictwa Woziwoda 228,81 ha. Jest to rezerwat częściowy, o charakterze krajobrazowym, niezwykle urozmaicony pod względem rzeźby terenu. Jest też zróżnicowany pod względem siedliskowym oraz pod względem występujących na jego obszarze zbiorowisk roślinnych. Lasy w granicach rezerwatu tworzą gamę zbiorowisk leśnych, m.in. chojniaki sosnowe, subkontynentalne bory świeże, grądy zboczowe, grądy subkontynentalne, a także łęgi olszowe i wiązowe. Te ostatnie są jednymi z najbardziej naturalnych zbiorowisk leśnych rezerwatu.
   Na obszarze rezerwatu znajdują się liczne pomniki przyrody oraz stanowiska roślin chronionych. Rezerwat jest również ostoją wielu rzadkich zwierząt takich jak: bobry, wydry, zimorodki, gągoły. Często zalatują bociany czarne, rybołowy i tracze nurogęsi. Wśród ryb króluje pstrąg tęczowy.
   Najważniejszym elementem ochrony rezerwatu jest sama rzeka, która rozcina głęboką doliną pola piasków sandrowych. Dzięki podmywaniu brzegów, akumulacji niesionego materiału, przewracaniu się drzew w koryto i zmianę wokół nich morfologii dna, zarastaniu koryta roślinnością wodną, a także zmian poziomu wody, kształtuje się od wieków jej linia nurtu. Meandry, starorzecza, łachy, odsypy, głazowiska, strome skarpy, urwiska, wywroty przegradzające koryto, wyspy, to elementy powszechnie występujące w krajobrazie Brdy, nadające jej niezwykłego uroku i naturalnego charakteru.

źródło: Wencel W., Leśny Kompleks Promocyjny "Bory Tucholskie", Nadleśnictwo Woziwoda - rezerwaty przyrody, Bydgoszcz, ok. 2007
jak trafić:

Rezerwat "Dolina Rzeki Brdy" rozciąga się pasem różnej szerokości wzdłuż koryta Brdy na południowy wschód od  Woziwody aż do miejscowości Piła-Młyn. Przez większą część tego terenu przechodzi niebieski szlak turystyczny  "Szlak Brdy" oraz żółty im. B. Nowodworskiego.
 

zdjęcie:


fot. D. Adamczyk


fot. T. Stenka