REZERWAT "JEZIORO ZDRĘCZNO"  gm. i pow. Tuchola

kategoria:

obiekty przyrodnicze - rezerwaty przyrody

opis: Rezerwat "Jezioro Zdręczno" posiada powierzchnię 15,74 hektara. Jest rezerwatem wodno-torfowiskowym, powstałym dla zachowania jeziora o charakterze eutroficznym. W skład rezerwatu wchodzi zarastające jezioro eutroficzne oraz zespół torfowisk. Jezioro jest krańcowym ogniwem długiej rynny odpływowej wypełnionej ciągiem jezior, do których należą jeziora: Sztuczne, Grzybiec, Biała, Bieliniec, Ośna, Tuczno. Otulinę rezerwatu od strony zachodniej stanowi piękny starodrzew sosnowy. Na terenie rezerwatu znajduje się wiele gatunków chronionych roślin wodnych, w tym mszaru kępkowo-dolinkowego. W toni wodnej północnej części jeziora w postaci dużej łąki podwodnej występuje rzadki w Polsce zespół ramienic. Taflę wodną zwartymi płatami pokrywa zespół lilii wodnych, a brzeżne partie jeziorne – zwarte szuwary kłociowe.
źródło: http://www.tuchpark.tuchola.pl
jak trafić: Położony około 5 km na północny zachód od Woziwody, od południowego wschodu jego otulina przylega do otuliny rezerwatu "Jeziorka Kozie". Od północnego zachodu otulina rezerwatu przylega do drogi gminnej Klocek-Zapędowo. Rezerwat jest dostępny do prowadzenia obserwacji tylko z niektórych miejsc na brzegach jeziora.
 
zdjęcie:


fot.  ze strony http://www.tuchpark.tuchola.pl