TOPOLA W LUBRAŃCU  pow. Włocławek

kategoria:

obiekty przyrodnicze - pomniki przyrody

opis: Na terenie parku krajobrazowego występuje jeden pomnik przyrody - topola.
źródło: Wykaz zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Włocławskiego, przeznaczonej do sprzedaży, Włocławek, 2006
jak trafić: Topola znajduje się na terenie założenia parkowego otaczającego pałac w Lubrańcu. W pałacu mieścił się swego czasu internat Liceum Ogólnokształcącego. Obecnie zespół pałacowo-parkowy jest własnością prywatną, jest ogrodzony i nie ma dostępu nawet na teren parku. Pałac znajduje się przy ul. Wojska Polskiego. Lubraniec jest położony przy drodze wojewódzkiej nr 270 pomiędzy Brześciem Kujawskim a Izbicą Kujawską.  Do Lubrańca można dojechać autobusami PKS z Włocławka i Brześcia Kujawskiego oraz Izbicy Kujawskiej.
zdjęcie: