NISZA ŹRÓDLISKOWA  W MOKREM  gm. i pow. Grudziądz

kategoria:

obiekty przyrodnicze - pomniki przyrody

opis:

Nisza źródliskowa w Mokrem została uznana za pomnik przyrody w roku 1985. Półkolista niecka o nieprzepuszczalnym dnie ma powierzchnię 0,38 ha. Poniżej dna zbudowanego z gliny występuje poziom wodonośny, z którego obficie wypływają wody.

źródło:

www.kuriergrudziadzki.pl

jak trafić:

Nisza znajduje się w pobliżu skrzyżowania dróg: Białochowo - Zakurzewo i Mokre - Wielki Wełcz, przy drodze do kościoła w Mokrem. Oznakowana jest tablicą informacyjną. Dojazd z Grudziądza autobusem MZK nr 5 lub 6. Należy wysiąść na przystanku "Leśniewo" (na żądanie) i pójść prosto w stronę skrzyżowania, przekroczyć je i dalej iść przed siebie w kierunku wschodnim. Po ok. 5 min drogi od przystanku ujrzymy po lewej stronie niszę źródliskową.
 

zdjęcie:


fot. A. Sikorska