GRODZISKO W GRUCIE  pow. Grudziądz

kategoria:

zabytki architektury - grodziska

opis: Grodzisko stożkowate w Grucie tzw. szwedzki szaniec to jedno z najlepiej zachowanych grodzisk na terenie ziemi chełmińskiej. Położone na niewielkim naturalnym wypiętrzeniu terenu, oddzielającym w swym największym przewężeniu dwa jeziora - Wielkie i Księże. Zaznacza się ono w terenie jako wyniesiony na około 13 metrów ponad poziom wody obu jezior nasyp, w rzucie poziomym prawie prostokątny, z nieznacznie zaokrąglonymi narożnikami o rozmiarach podstawy około 60x95 metrów. Płaska górna powierzchnia nasypu osiąga rozmiary 34x75 metrów. Zbocza grodziska są bardzo strome, szczególnie w części północnej i północno zachodniej. Na południowy wschód od grodziska znajduje się wyraźny ślad pierwotnej fosy, oddzielającej ten obiekt od wysoczyzny morenowej.
   Grodzisko funkcjonowało w XIV-XV wieku prawdopodobnie jako siedziba sołtysa krzyżackiego.  W trakcie przeprowadzonych badań archeologicznych w latach 1978-1980 odkryto pozostałości dwóch dużych domostw o rozmiarach ok. 6x6 metrów. Z wnętrza tych domostw oraz z wykopów w pozostałej części grodziska wydobyto liczne fragmenty ceramiki oraz przedmioty żelazne: groty bełtów do kusz, noże i klucze. Obecnie znajdują się one w zbiorach muzeum w Grudziądzu.
źródło: Powiat grudziądzki - przewodnik, pod red. A. Urbańskiego, Toruń, 2005
Wystawy archeologiczne - przewodnik, Grudziądz, 2003
Boguwolski R., Kurzyńska M., Archeologia północnej części ziemi chełmińskiej, Grudziądz, 2001
jak trafić: Grodzisko położone jest około 300 metrów na północ od granic zabudowy wsi, tuż przy drodze prowadzącej z Gruty do Orla. Dojazd autobusem PKS z Grudziądza lub z Łasina - należy wysiąść na przystanku w pobliżu kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP.
 
zdjęcie:


fot. z książki "Wystawy archeologiczne - przewodnik"