KOŚCIÓŁ P.W. ŚW. MAŁGORZATY W CIECHOCINIE 
pow. Golub-Dobrzyń

kategoria:

zabytki architektury - budowle sakralne

opis:

Kościół parafialny św. Małgorzaty,  gotycki, wzniesiony na początku XIV w. Murowany z kamieni narzutowych z narożnymi przyporami. W pierwszej wersji bezwieżowej z kruchtą południową, wskokowymi portalami i oknami pierwotnie tylko od strony południowej. Zakrystia zlokalizowana była po stronie wschodniej, a w jej miejscu w XVIII wieku postawiono znacznie większą z mansardowym dachem. Takie usytuowanie mogło być spowodowane ukształtowaniem terenu, gdyż kościół stoi wzdłuż krawędzi doliny rzeki Drwęcy. Świątynię przebudowywano w 1891 roku, dzięki czemu uzyskała barokową zakrystię i częściowo przekształcone wnętrza w stylu neogotyckim. Kościół kamienny, salowy, z kwadratową wieżą od zachodu dobudowaną w 1865 r. Budowla bez wyraźnego stylu, częściowo z cegły, częściowo z kamienia, pokryta w 1976 roku blachą miedzianą.
   Wnętrze korpusu rozdzielone na trzy nawy ośmioma neogotyckimi słupami, zapewne z 1891 roku, dźwigającymi drewniane ostrołukowe arkady, w nawie głównej pozorne sklepienie kolebkowe, w bocznych stropy płaskie.
   Wystrój  późnobarokowy z XVIII w. Boczne ołtarze drewniane, renesansowe z ozdobami rokokowymi. Tron dla Najświętszego Sakramentu to dawny ołtarz barokowy. Ołtarz i ambona granitowe. Krzyż przenośny z 1650 roku. Wysokim poziomem artystycznym wyróżnia się pacyfikał barokowy z XVIII wieku, sygnowany przez Marcina, nadwornego złotnika biskupów włocławskich. Organy - prospekt organowy pochodzi z około 1750 roku, a chór muzyczny datuje się na drugą połowę XIX wieku. Dzwony kościelne z okresu po II wojnie światowej (starsze zostały skradzione przez Niemców). Kościół ogrodzony jest murem z bramą z XVIII w.

źródło:

Diecezja włocławska 2000, Włocławek, 2001

jak trafić:

Kościół usytuowany jest na wysokiej skarpie nad Drwęcą, w pobliżu dawnego dworu biskupów kujawskich, ok. 200 m od przystanku PKS. Dojazd autobusami PKS z Torunia lub Golubia-Dobrzynia.  Przez miejscowość przechodzą piesze szlaki turystyczne koloru niebieskiego: Chełmża - Mirakowo - Gronowo - Ciechocin oraz żółtego Toruń - Golub-Dobrzyń - Brodnica - Radomno.
 

zdjęcie:


fot. A. Sikorska