DWÓR W CIECHOCINIE   pow. Golub-Dobrzyń

kategoria:

zabytki architektury - pałace, dworki, chaty

opis:

W średniowieczu istniał w Ciechocinie zamek książąt mazowieckich, którego zadaniem była ochrona granicy księstwa. W XIII wieku warownia przeszła na własność biskupów kujawskich, jak podają źródła, już w 1242 roku wymieniana jest jako ich własność. Był to prosty, murowany dwór obronny, zbudowany na planie zbliżonym do kwadratu. W 1410 r. biskup Jan Kropidło udzielił w nim schronienia prześladowanemu przez krzyżaków przywódcy Towarzystwa Jaszczurczego Mikołajowi z Ryńska. Zamek został zniszczony w czasie potopu szwedzkiego, zachowała się z niego jedynie trójdzielna, kolebkowo sklepiona piwnica. W 1756 r. biskup włocławski Antoni Sebastian Dembowski herbu Jelita osadził na niej późnobarokowy dwór. Pierwotnie trzykondygnacyjny z wieżyczką, wskutek późniejszych zmian upodobnił się do parterowego domu o wydłużonej bryle. Na ścianie frontowej zachował się rokokowy kartusz herbu Jelita.

źródło:

Skurzyński P., Ziemia Chełmińska,  Gdynia, 2006

jak trafić:

Dwór w Ciechocinie usytuowany jest na wysokiej skarpie nad Drwęcą, ok. 200 m od przystanku PKS, tuż obok kościoła. Teren jest ogrodzony i stanowi własność prywatną. Dojazd autobusami PKS z Torunia lub Golubia-Dobrzynia. Przez miejscowość przechodzą piesze szlaki turystyczne koloru niebieskiego: Chełmża - Mirakowo - Gronowo - Ciechocin oraz żółtego Toruń - Golub-Dobrzyń - Brodnica - Radomno.
 

zdjęcie:


fot. A. Sikorska