KOŚCIÓŁ P.W. WNIEBOWZIĘCIA NMP W DOBRZYNIU NAD WISŁĄ   pow. Lipno

kategoria:

zabytki architektury - budowle sakralne

opis:

   Kościół pofranciszkański w Dobrzyniu nad Wisłą został wzniesiony  w latach 1279-1316. Po spaleniu w 1323 roku, został odbudowany w latach 1390-1395. Po ponownym pożarze w roku 1409 dzięki staraniom mieszczan został odbudowany po 1436 roku. W końcu XVI wieku kościół został opuszczony i zrujnowany. Odnowiono go przed rokiem 1635, potem w latach: 1707, 1712, 1734 i 1825. Przedłużony ku zachodowi w 1836 roku. Niestety następny pożar, który miał miejsce w 1892 roku poczynił duże straty, które naprawiono dopiero w 1902 roku (m.in. neoromańska fasada zachodnia sklepienia).
   Kościół jest jednonawowy i posiada trójbocznie zamknięte prezbiterium nawę prostokątną z kaplicą.  Połączony z zabudowaniami poklasztornymi. Wnętrze świątyni o wystroju osiemnastowiecznym. Na uwagę zasługuję tablica ufundowana przez rodzinę Chełmickich w 500-lecie obrony Zamku Dobrzyńskiego przed Krzyżakami w 1409 roku. Tym, który stawił opór i dowodził obroną zamku był ich przodek Jakub z Płomian. Interesująca jest też znajdująca się od północy kaplica z XVII wieku fundacji Gembartów oraz płyta nagrobna Damazego Mioduskiego, generała Wojsk Polskich (zm. 1806 r.). Klasztor jest murowany z cegły i otynkowany. Zbudowany został na przełomie XVIII i XIX wieku staraniem gwardiana Bonawentury Tylickiego. 

źródło: Miłoszewski H., Kościoły Ziemi Dobrzyńskiej, Toruń, 2007 (folder)
jak trafić:

Z Bydgoszczy dojedziemy do Dobrzynia nad Wisłą drogą krajową nr 10 do Lipna. Tutaj wjeżdżamy najpierw na drogę wojewódzką nr 558, a potem nr 562 i po 23 km jazdy z Lipna jesteśmy na miejscu.

zdjęcie: