KOŚCIÓŁ P.W. ŚW. JANA CHRZCICIELA WE WŁOCŁAWKU

kategoria:

zabytki architektury - budowle sakralne

opis:

Historia kościoła
Początków kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela we Włocławku należy zdaniem historyków poszukiwać nawet w X wieku. Istniał wtedy kościół grodowy wzniesiony staraniem monarchów, którzy mianowali tu proboszcza. W 1065 roku prawo patronatu książę scedował na benedyktyński klasztor w Mogilnie. Odtąd opat tego klasztoru przedstawiał kandydatów na proboszcza parafii, a byli nimi mnisi benedyktyńscy. Taka sytuacja nie podobała się biskupom włocławskim, którzy dla siebie chcieli pełni władzy nad tym kościołem. W 1315 roku doprowadzili oni do zawarcia umowy, na mocy której patronat nad kościołem, prawo żeglugi i cło przeszło w ich ręce. Od 1315 roku świątynia była pod patronatem wikariuszy katedralnych, ale nie sprzyjało to należytemu duszpasterstwu w parafii. Dopiero w 1593 roku biskup Hieronim Rozrażewski mianował stałego proboszcza. To zarządzenie jest uważane przez niektórych historyków za urzędową erekcję parafii p.w. św. Jana we Włocławku.
   Wyglądu pierwszego kościoła p.w. św. Jana nie znamy. Obecna świątynia została wybudowana w 1538 roku na miejscu pierwotnej. Murowana z cegły, w stylu gotyckim, początkowo bez wieży i głównego wejścia, które dobudowano dopiero w 1580 roku. W 1622 roku powiększona o półkoliste prezbiterium, a w roku 1780 wystawiono na środku kościoła niewielką wieżyczkę, a wieży nad wejściem głównym nadano dzisiejszy wygląd. Ponieważ kościół był ciągle zagrożony wylewami Wisły, toteż zaradzono w 1846 roku - budując dzisiejszy bulwar nad rzeką, przez co podniesiono teren, otaczający kościół.
Architektura kościoła
Jest to kościół późnogotycki, z przybudówkami renesansowymi i barokowymi. Orientowany. Murowany z cegły o układzie gotyckim, ze sporadycznym użyciem głazów narzutowych w dolnej strefie ścian wieży i przybudówek północnych. Dwuprzęsłowe prezbiterium, pierwotnie zamknięte ścianą prostą, od 1622 roku wydzieloną, węższą półkolistą absydą; od północy prostokątna zakrystia. Równej szerokości i wysokości nawa wydzielona arkadą tęczową, dwuprzęsłowa, z przybudówkami: od zachodu wieża zbudowana w 1580 roku z kruchtą w przyziemiu, od północy przy wschodnim przęśle kaplica p.w. Pięciu Ran Chrystusa i św. Zyty (pierwotnie Jedenastu Tysięcy Dziewic) wybudowana w 1565 roku, od południa przy przęśle wschodnim barokowa kaplica p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej (pierwotnie do XVIII wieku - Anioła Stróża) wzniesiona około 1635 roku, przebudowana w wieku XVIII oraz przy przęśle zachodnim niewielka kruchta w zrębie gotycka, silnie przekształcona. Wnętrze nakryte sklepieniami sieciowymi, w prezbiterium zbliżone do gwiaździstego, w nawie  analogiczne, z kolistym otokiem nad organami.
Zabytkowe wyposażenie kościoła
- ołtarz główny późnobarokowy z pierwszej połowy XVIII wieku, architektoniczny z pilastrami i parami kolumn, zwieńczeniem z glorią, w której rzeźbione popiersie Boga Ojca i po bokach podwieszona kotara oraz figury czterech aniołków: w polu środkowym obraz Matki Boskiej Częstochowskiej pędzla Bronisława Rutkowskiego i zasłona z obrazem Chrzest w Jordanie z początku XX wieku; mensa sarkofagowa z płaskorzeźbioną dekoracją rokokową z II połowy XVIII wieku.
- ołtarze boczne rokokowe z trzeciej ćwierci XVIII wieku, architektoniczne, odnawiane i pomniejszone o usunięte skrajne kolumny i rzeźby w 1960 roku. Ołtarz lewy z rzeźbami czterech puttów w zwieńczeniu i obrazami: w polu środkowym Anioł Stróż, fundowany w 1635 roku przez archidiakona Sebastiana Grotkowskiego, wczesnobarokowy, na zasuwie św. Jan Nepomucen, późnobarokowy z II połowy wieku XVIII, w zwieńczeniu święta Barbara, fundowana w 1760 r. Prawy ołtarz z rzeźbami śś. Kryspina i Kryspiniana oraz obrazkami z końca XIX wieku: w polu środkowym Przemienienie i w zwieńczeniu Bóg Ojciec. Ołtarz w kaplicy MB Szkaplerznej w stylu rokokowym, pochodzi z II połowy XVIII wieku, architektoniczny z parami kolumn i rzeźbami śś. Jana Chrzciciela i Kazimierza Królewicza oraz dwóch aniołów, w polu środkowym obraz NMP Niepokalanie Poczętej z drugiej połowy XVIII w., z metalową koroną i półksiężycem
- chrzcielnica barokowa z II połowy XVII wieku z płaskorzeźbionymi główkami aniołów na czarze i nowym zwieńczeniu
- ambona rokokowa z trzeciej ćwierci XVIII wieku, z rzeźbionymi symbolami ewangelistów na wybrzuszonym korpusie  i anioła na baldachimie
- dwa konfesjonały, ławy i szafka zegarowa, neogotyckie z II polowy XIX wieku
- feretron barokowo-ludowy z pierwszej polowy XIX wieku z obrazami: Serce Najświętszej Maryi Panny z mieczami boleści i św. Józef z Dzieciątkiem
- obraz Zdjęcie z Krzyża, klasycystyczny  z XVIII wieku
- rzeźby: św. Jan Chrzciciel, barokowa z XVIII wieku i krucyfiks barokowy z drugiej polowy XVII wieku

źródło: Diecezja włocławska 2000, Włocławek, 2001
jak trafić:

Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela we Włocławku jest usytuowany na północnym skraju Starego Miasta w sąsiedztwie brzegu Wisły. Obecnie stanowi  zamknięcie północnego boku Starego Rynku we Włocławku.

zdjęcie:


fot.  G. Spychała