KOŚCIÓŁ P.W. NMP KRÓLOWEJ POLSKI W ŻNINIE

kategoria:

zabytki architektury - budowle sakralne

opis: Kościół p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski zbudowany został w miejscu dawnego zespołu klasztornego dominikanów (1338-1839). Po samym klasztorze nie ma już śladu – został wyburzony po kasacie zakonu. Ziemię sprzedano miejscowej wspólnocie protestanckiej, która w roku 1909 wybudowała obecny kościół. Zbudowany w stylu neogotyckim z wydzielonym oktogonalnym prezbiterium, prostokątną nawą z balkonami i wieżą od zachodu.  Sklepienie nad nawą drewniane kolebkowe, wsparte na konstrukcji słupowo-drewnianej.
   W kościele znajdują się zabytki podominikańskie: barokowy krzyż ołtarzowy, XVII-wieczny obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem tzw. Matki Boskiej Gankowej (kiedyś obraz ten znajdował się w krużganku klasztornym). W kościele, w bocznym ołtarzu, znajduje się figura św. Dominika, pochodzącą prawdopodobnie z dawnego klasztoru. Rzeźbę tę odnalazł w 1964 r. miejscowy lekarz, który podczas wizyty domowej zainteresował się chwiejącym się progiem domu. Po odwróceniu progu okazało się, że kryje on postać św. Dominika.
   Z czasów protestanckich pozostał wystrój wnętrza, empory, organy oraz witraże. Wewnątrz świątyni znajdują stacje Męki Pańskiej wykonane  metodą intarsji przez współczesnego artystę plastyka Edmunda Kapłońskiego.
   Kościół ten służył gminie ewangelickiej do 1945 r. Potem został przekazany parafii rzymsko-katolickiej p.w. św. Floriana, w której spełniał funkcje świątyni pomocniczej. Parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski powstała w 1973 roku poprzez wydzielenie z parafii farnej.
źródło: http://www.przk.pl
http://www.um.znin.pl
http://www.parafiamariackaznin.com.pl
jak trafić: Kościół p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski mieści się przy ulicy Lewandowskiego (zobacz na mapie).
zdjęcie:


fot. ze strony http://www.panoramio.com